W dniu dzisiejszym chcielibyśmy na blogu naszej Białostockiej Kancelarii Adwokackiej poruszyć temat bardzo ważny – przysposobienie (często nazywane adopcją) dziecka. Zapraszamy do lektury.

Czym jest przysposobienie?

Przysposobienie jest inaczej nazywane usynowieniem lub adopcją. W trakcie tego procesu nadaje się stosunek prawny między osobą, która chce adoptować dziecko (przysposabiający) oraz dzieckiem, które ma zostać adoptowane (przysposobiony) który występuje między dzieckiem, a rodzicem. Po takim procesie dziecko wchodzi do rodziny w sposób prawny.

Jakie są skutki przysposobienia?

Przysposobienie ma swoje skutki, które są bardzo ważne. Oto kilka z nich:
– Między dzieckiem, a osobą, która je przysposobi tworzy się bardzo duża więź uczuciowa. Można ją porównać z więzią, która jest między dzieckiem naturalnym, a rodzicem.
– Dziecko przyjmuje nazwisko nowego rodzica.
– Osoba przysposabiająca ma obowiązek wychowania oraz utrzymania dziecka.
– Dziecko, które jest przysposobione dziedziczy na równi z biologicznymi dziećmi rodziców.
– Osoba adoptująca otrzymuje władzę rodzicielską nad dzieckiem.
– Biologiczni rodzicie dziecka (jeżeli żyją) tracą władzę rodzicielską. Zostają także zerwane wszelkie kontakty z dzieckiem.

Adopcja może nastąpić tylko na mocy orzeczenia sądu, gdyż jest aktem formalnym. Wniosek może zostać złożony jedynie przez osobę, która chce zaadoptować dziecko.

Przysposobienie może nastąpić przez krewnego dziecka oraz przez osobę prawnie obcą. Sąd kieruje się dobrem dziecka. Bada on kwalifikacje osobiste przysposabiającego oraz osobowość dziecka. Sąd do którego składa się wniosek o przysposobienie to sąd sąd opiekuńczy.

Przysposobienie to bardzo rozległy temat dlatego rozłożyliśmy go na parę artykułów na blogu. W następnym chcielibyśmy poruszyć temat rodzajów przysposobienia. Zapraszamy do lektury za tydzień na blogu naszej Białostockiej Kancelarii Adwokackiej. Zawsze służymy profesjonalizmem oraz życzliwym podejściem do ludzi.