Witamy w następnym artykule na blogu Białostockiej Kancelarii Adwokackiej traktującej o prawie rodzinnym. W dzisiejszym wpisie poruszamy temat kurateli. Dla kogo i kiedy ustanawiany jest kurator? Zapraszamy do lektury.

Instytucja opieki i kurateli roztacza opiekę nad osobami oraz majątkiem tych osób, które nie mają mocy prawnej tj. osobom niepełnoletnim i ubezwłasnowolnionym.

Właściwości charakterystyczne dla kurateli, a dla opieki.

Z zasady kuratelę ustanawia sąd. Czasami jednak zdarza się, że czyni to organ administracyjny, który jest wskazany w szczegółowych przepisach. Opiekę ustanawia wyłącznie sąd.
Gdy sąd stwierdzi to kurator powoływany jest z urzędu. Może być także powołany przez prokukatora lub na wniosek osoby zainteresowanej. W przypadku opieki – jest ona ustanawiana zawsze z urzędu.
Kuratela jest ustanawiana dla szerszego kręgu osób, a opieka jedynie dal wąskiego grona osób fizycznych. W przypadku kurateli nie muszą to być osoby fizyczne.
Kuratela może być ustanowiona w interesie ogólnym, a opieka ma dbać o interesy konkretnej osoby i ma charakter praworodzinny.
Kurator nie zawsze musi by przedstawicielem ustawowym osoby, na której stanowi kuratelę. W przypadku opieki – opiekun zawsze jest przedstawicielem ustawowym osoby, która jest pod opieką.
Kurator może zażądać wynagrodzenia za swoją pracę z majątku osoby, nad którą stanowi kuratelę. Opieka jest nieodpłatna. Jedynie w przypadku gdy związana jest z pracochłonnym zarządem majątku może on ubiegać się o wynagrodzenie.

Jakie są rodzaje kurateli?

Najczęściej jest ustalany kurator:
– dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo,
– dla dziecka poczętego,
– dla osoby niepełnosprawnej,
– dla osoby nieobecnej,
– w celu zastąpienia przedstawiciela ustawowego,
– do zarządu majątkiem.
– w sprawach o prawa stanu
– w celu reprezentacji osoby przed sądem w szczególnych przypadkach,
– dla osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym,
– w postępowaniu administracyjnym.

Jakie są obowiązki kuratora oraz kiedy ustaje kuratela przedstawimy w oddzielnym artykule.
Dziękujemy serdecznie za lekturę i zapraszamy do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką. Mamy ogromne doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, takich jak rozwód, podział majątku czy ustalenie opieki nad dzieckiem. Kancelaria znajduje się w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza.