Witamy w cotygodniowym cyklu artykułów na blogu naszej Białostockiej Kancelarii Adwokackiej Adwokat Sylwii Tokarzewskiej-Cybulko. Ostatnimi czasy skupiamy się na prawie rodzinnym. Nie inaczej jest w tym tygodniu. Dokładnie chcielibyśmy przedstawić temat alimentów, a jeszcze dokładniej – podwyższenia kwoty, która została przyznana przez sąd. Zapraszamy do lektury.

Czy kwota przyznana przez sąd na alimenty jest ostateczna?

Nie można zapomnieć o tym, że wysokość przyznanych alimentów może być zmieniona. Wraz z wzrostem dziecka rosną jego potrzeby. W takim przypadku można, a nawet powinno się, wymagać zmiany kwoty, którą początkowo przyznał sąd.

Alimenty są przyznawane na dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się bez pomocy rodziców. Przyznana kwota jest uzależniona od tych potrzeb dzieci, które są usprawiedliwione oraz możliwości materialnych rodziców.

Co to są uzasadnione potrzeby dziecka?

Wydatki, które trzeba ponosić na dziecko wzrastają wraz z wiekiem dziecka. Porównując z wiekiem niemowlęcym dochodzą takie wydatki jak edukacja dziecka (uczestnictwo w szkole oraz także zajęcia dodatkowe).
Jednak wydatki na dziecko rosną nie tylko wraz z wiekiem. Alimenty mogą wzrosnąć także w przypadku choroby dziecka, gdy trzeba zainwestować w drogie leki, opiekę lekarską lub gdy jest potrzebna rehabilitacja.

Kiedy można wnieść pozew o podwyższenie alimentów?

Gdy w czasie orzekania kwoty alimentów zarobki osoby zobowiązanej do płacenia zobowiązania alimentacyjnego to można skorzystać z uprawnienia do wniesienia odpowiedniego pozwu.

Co sprawdza sąd przy pozwie o podniesienie kwoty alimentów?

W pierwszej kolejności Sąd orzekający o podwyższeniu alimentów sprawdza zmianę stosunków, które uzasadniają takie żądanie. To na osobie, która składa wniosek do Sądu spoczywa obowiązek uzasadnienia, że nastąpiły zmiany stosunków majątkowych.

Co z podwyższeniem alimentów gdy dziecko jest pełnoletnie?

Już przedstawialiśmy Państwu obszerny artykuł o tym, do kiedy trzeba płacić alimenty. Gdy dziecko jest pełnoletnie oraz w dalszym ciągu otrzymuje alimenty to także może złożyć wniosek o podwyższenie owych. Jednak trzeba pamiętać o tym, że może to zrobić jedynie wtedy, gdy nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb. Przykładem takie stanu rzeczy to studia dziecka lub kalectwo, które skutkuje brakiem możliwości podjęcia pracy zarobkowej.

Gdzie złożyć pozew o podwyższenie alimentów?

Taki pozew trzeba wnieść do sądu rejonowego. Sądem właściwym w takiej sytuacji jest ten, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do podwyższenia alimentów lub w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Wybór sądu leży po stronie osoby, która wnosi pozew.

Dziękujemy za lekturę. Jak mogą Państwo zauważyć temat podwyższenie kwoty alimentacyjnej jest dosyć zawiły. W takiej sytuacji rozsądnie jest skorzystać z pomocy adwokata, który ma duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Taką Kancelarią Adwokacką jest nasza Białostocka Kancelaria. Cechujemy się rzetelnością oraz profesjonalnym podejściem do interesantów. Zapraszamy serdecznie do kontaktu oraz podjęcia współpracy.