W tamtym tygodniu na blogu naszej Białostockiej Kancelarii Adwokackiej przestawialiśmy pierwsze informacje na temat przysposobienia dziecka. Zaznaczaliśmy, że temat adopcji jest bardzo rozległy i rozłożymy go na parę artykułów. Dzisiaj chcieliśmy napisać więcej na temat rodzajów przysposobienia. Zapraszamy do lektury.
Przysposobienie można podzielić na parę sposobów.
Ze względu na to, kto przysposabia możemy wyróżnić:
a) Przysposobienie przez jedną osobę – nie zawsze mąż i żona musi przysposabiać dziecko wspólnie. Przysposobienie może być wykonane przez jednego z współmałżonków lub nawet przez osobę niezamężną.
b) Przysposobienie wspólne – jest to adopcja wspólna przez, przykładowo, męża oraz żonę. Wtedy władza rodzicielska jest rozciągnięta na obie osoby.

Następnym podziałem, który można zastosować jest przysposobienie biorące pod uwagę stopień związania przysposobionego z przysposabiającym:
a) Przysposobienie całkowite – inaczej jest nazywane przysposobieniem pełnym oraz nieodwołalnym. Przy takiej adopcji dziecko wchodzi do rodziny już na zawsze. Takiego przysposobienia nie można odwołać. Sporządza się wtedy nowy akt urodzenia dziecka, w którym jako rodziców wpisuje się osoby przysposabiające. W praktyce najczęściej takie przysposobienie ma zastosowanie jedynie do niemowląt.
b) Przysposobienie pełne – skutki są praktycznie takie same jak przy adopcji całkowitej. Dziecko wchodzi w skład rodziny, które je przysposabia, a wychodzi z rodziny naturalnej. Skutkiem czegoś takiego jest między innymi to, że dziecko nie dziedziczy po rodzonych rodzicach i vice versa. Różnicą między przysposobieniem pełnym, a całkowitym jest to, że w szczególnych przypadkach sąd może rozwiązać owy stosunek. Tutaj nie stosuje się tego tylko przy niemowlakach. Najczęściej stosuje się ten rodzaj przy sytuacji gdzie rodzice małego dziecka nie żyją lub gdy są nieznani.
c) Przysposobienie niepełne – jest to przysposobienie, w którym stosunek rodzicielski nie rozciąga się na następne pokolenia tj. dzieci adoptowanego dziecka nie będą wnukami osoby adoptującej. Przysposobiony nie musi zrywać kontaktów z naturalną rodziną.

Przysposobienie można podzielić także na miejsca zamieszkania dziecka po adopcji:
a) Przysposobienie na terenie tego samego kraju.
b) Przysposobienie zagraniczne – dziecko adoptowane będzie mieszkało za granicą.

Temat przysposobienia będzie jeszcze przez nas poruszany jeszcze w jednym artykule. Przybliżymy między innymi warunki, które trzeba spełnić aby sąd orzekł przysposobienie. Zapraszamy serdecznie do lektury. Także dziękujemy za przeczytanie owego wpisu oraz zapraszamy do kontaktu. Pragniemy przypomnieć, że nasza Kancelaria Adwokacka, która znajduje się w Białymstoku zawsze służy rzetelną oraz profesjonalną pomocą prawną.