W dzisiejszym artykule na blogu naszej Białostockiej Kancelarii Adwokackiej poruszamy bardzo trudny temat – ustalenie pobytu miejsca dziecka. Zapraszamy do lektury.

Ustalenie miejsce pobytu dziecka jest jedną z kluczowych praw z nim związanych. Możliwy spór między rodzicami związany z miejscem zamieszkania dziecka jest rozwiązywany w zakresie prawa do wykonywania władzy rodzicielskiej.

Gdy rodzice mieszkają w jeden miejscowości to nie ma przeszkód do wystąpienia z wnioskiem o ustalenie miejsca zamieszkania przy wnioskodawcy.

Sąd w swoim orzeczeniu nie ustala konkretnego adresu miejsca zamieszkania dziecka. Nie ustala on nawet dokładnej miejscowości. W orzeczeniu ustala się, że miejsce zamieszkania to każdorazowe miejsce zamieszkania danego rodzica. Miejsce zamieszkania dziecka ustalane jest również w wyroku rozwodowym. Miejsce zamieszkania rodzica, który wykonuje władzę rodzicielską lub któremu przysługuje wyłączna władza rodzicielska jest miejscem zamieszkania dziecka.

Inaczej ustalane jest miejsce pobytu dziecka gdy władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom, którzy maja osobne miejsce zamieszkania. Wtedy miejsce zamieszkania dziecka jest ustalane przy rodzicu, w którego dziecko przebywa stale. Gdy dziecko nie przebywa stale u jednego z rodziców (przebywa naprzemiennie u obojga rodziców) lub przebywa w innym miejscu (np. u dziadków lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej) to miejsce zamieszkania określa sąd rodzinny.

Trzeba pamiętać, że miejsce pobytu dziecka może być różne względem miejsca zamieszkania dziecka w prawnym znaczeniu tego określenia.

Gdy dziecko zostaje wymeldowane z miejsca stałego pobytu i zostaje zameldowane w nowym miejscu to rodzic może wystąpić do sądu o ustalenie miejsca pobytu dziecka.

Sprawy sądowe związane z dziećmi są bardzo trudne. Dlatego bardzo ważne jest żeby skorzystać z pomocy sprawdzonego i rzetelnego adwokata. Nasza Białostocka Kancelaria Adwokacka jest właśnie takim miejscem.