Przedstawiamy trzecią, a zarazem ostatnią część z serii artykułów dotykających tematu przysposobienia dziecka. Dzisiaj zapraszamy do zapoznania się z warunkami, które muszą być spełnione do tego, aby przysposobienie doszło do skutku. Zapraszamy do lektury artykułu na blogu naszej Białostockiej Kancelarii Adwokackiej.

Czy można adoptować dziecko, które jest pełnoletnie?

Jednym z podstawowych warunków, który musi być spełniony aby doprowadzić do przysposobienia jest to, że adoptowane dziecko musi być osobą małoletnią. Oznacza to, że nie może mieć ona ukończonych 18 lat. Trzeba pamiętać o tym, że ten warunek musi być spełniony na dzień złożenia wniosku o przysposobienie. Jeżeli dziecko osiągnie pełnoletniość w trakcie postępowania to można uznać, że warunek został spełniony.

Na kogo dobro patrzy się w trakcie adopcji?

Adopcja może dojść do skutku tylko gdy jest spełniony podstawowy warunek – następuje ona ze względu na dobro dziecka. Sąd opiekuńczy przeprowadza ocenę, która sprawdza czy warunki materialne pozwalają na zachowanie dobra osoby przysposabianej. Sprawdzane są też relacje jakie zachodzą między przysposabiającymi, a adoptowanym dzieckiem. Sąd może zastosować użycie okresu próbnego.

Kto może być przysposabiającym?

Nie każdy może być osobą przysposabiającą. Do tego trzeba posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Sprawdzane są także kwalifikacje osobiste, które przekonają sąd do tego że dobro dziecka zostanie zachowane.

W jakim wieku można zostać osobą przysposabiającą?

Między dzieckiem, a przysposabiającym musi być zachowana odpowiednia różnica wieku. Jest to dosyć ważne. Powinna ona wynosić chociaż 18 lat, lecz znane są też przypadki, gdy ta różnica wynosiła piętnaście lat. Oczywiście przysposobienie nie nastąpi, gdy różnica jest za duża. 70-letnia osoba nie będzie mogła przysposobić rocznego dziecka.

Kto musi wyrazić zgodę na przysposobienie?

Jeżeli naturalni rodzice dziecka żyją, są znani i nie zostali pozbawieni praw rodzicielskich to ich zgoda jest wymagana. Jeżeli, któryś w powyższych warunków jest spełniony to nie jest wymagana ich zgoda. Gdy dziecko ma więcej niż trzynaście lat to jest potrzebna jego zgoda. Gdy ma mniej lat to sąd wysłuchuje dziecka. Oczywiście są sytuacje, gdy dziecko nie jest w stanie wyrazić swojego zdania. Przykładem takiej sytuacji to gdy dziecko posiada chorobę psychiczną.
Oczywiście jeżeli osoba przysposabiająca pozostaje w związku małżeńskim to potrzebna jest zgoda współmałżonka.

Niezależnie od przedstawionych warunków sąd zawsze kieruje się nadrzędną zasadą – najważniejsze jest dobro dziecka. Trzeba o tym pamiętać oraz mieć to na względzie. Warto jest przygotować się do przysposobienia w każdy możliwy sposób. Ważne jest też przygotowanie prawne. Prawo rodzinne oraz opiekuńcze jest traktowane z należytą powagą w naszej Kancelarii Adwokackiej. Jeżeli szukają Państwo rzetelnej oraz profesjonalnej pomocy prawnej zapraszamy do naszej Kancelarii w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza.