Kolejna niedziela i kolejny artykuł na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko. Pomówimy dzisiaj o procesie dowodowym w czasie stwierdzenia nieważności małżeństwa.

Parę słów na początek

Gdy decydujemy się na wniesienie skargi powodowej i rozpoczynamy proces, który ma prowadzić do stwierdzenia nieważności małżeństwa musimy zastanowić się nad materiałem dowodowym.

W języku, który używany jest w prawie słowo “dowód” ma wiele znaczeń. Z jednej strony służy on do wykazania prawdziwości okoliczności, która jest ważna dla wyjaśnienia sprawy. Może też oznaczać czynności, które wykonuje się aby przekonać Sędziego do prawdziwości badanych okoliczności, które potrafią być sporne lub niejednoznaczne. Trzecim wyjaśnieniem jest cały zestaw (materiał) dowodowy zebrany przez sędziego w czasie trwania procesu i jest on podstawą do wydanego wyroku.

Proces dowodowy przy unieważnieniu małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa jest uwzględnione w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Przedstawione są też tam możliwe dowody. Są to: oświadczenia stron, dokumenty, zeznania świadków, opinia biegłych, wizja lokalna i oględziny sądowe oraz domniemania. Oczywiście nie jest to “zamknięta lista” i warto jest przedstawiać wszystko co może pomóc w pozytywnym zakończeniu sprawy.

Sposoby podziału dowodów

Istnieje także podział dowodów na dowody sądowe oraz pozasądowe. Pierwsze są to te dowody, które przyjmowane są w sądzie kościelnym zgodnie z procedurą kanoniczną. Gdy zabraknie którejś z tych kwestii taki dowód traktowany jest jako pozasądowy.

Drugim podziałem jest taki na dowody pełne i niepełne. Jako pełne uznajemy dowody, które są oczywiste i wystarczające do ustalenia prawdziwości twierdzenia. Jako niepełne to takie, które pozostawiają pewne niedopowiedzenia.

Trzecim sposobem podziału jest na dowody bezpośrednie oraz pośrednie. Bezpośrednie to takie, które te, które dotyczą bezpośrednio faktu spornego.

W sprawie zgromadzenia dowodów oraz odpowiedniego ich przedstawienia dobrze jest skontaktować się z prawnikiem. Adwokatem, który jest godny zaufania oraz pomoże w unieważnieniu małżeństwa (posiada ogromne doświadczenia w sprawach z zakresu prawa rodzinnego) jest mecenas Sylwia Tokarzewska-Cybulko z Białostockiej Kancelarii Adwokackiej. Mimo tego, że Kancelaria mieści się w Białymstoku to pomoc prawną może uzyskać także w sposób zdalny – poprzez telefon lub mail. Zapraszamy serdecznie do kontaktu.