W naszym dzisiejszym artykule chcielibyśmy przybliżyć Państwu temat reklamacji. w tym rękojmi. Zapraszamy do lektury bloga naszej Białostockiej Kancelarii Prawniczej.

Zakupiony przez nas towar okazał się uszkodzony (wadliwy)? W takiej sytuacji mamy możliwość skorzystania z reklamacji towaru. Towar możemy zareklamować na podstawie rękojmi lub poprzez gwarancję.

Kto odpowiada za wady towaru przy rękojmi?

Przy rękojmi to sprzedawca odpowiada za fizyczne oraz prawne wady towaru. Dotyczy to rzeczy nowych i używanych. Jest to wynik ustawy, a nie umowy strony (jak to jest w przypadku gwarancji). Sprzedawca nie może odstąpić od przyjęcia rękojmi towaru lub ograniczyć jej działanie.

Niektóre wady fizyczne mogą wpływać na zmniejszenie wartości przedmiotu poprzez brak niektórych cech lub niekompletności zestawu. Przykładem tego mogą być odtwarzacz muzyki, który nie odtwarza dźwięków.
Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu gdy istniała ona przed wydaniem przedmiotu lub gdy powstała ona już po tym jak przedmiot został wydany (lecz nie wynika ona z złego korzystania z przedmiotu).

Rękojmia to zabezpieczenie interesów konsumenta w przypadku otrzymania przez niego towaru niezgodnego z umową. Jest to termin prawny, który znajdziemy w Kodeksie cywilnym, w art. 556-576. Jest ona uregulowana wprost, więc nie może być zmieniana, zmniejszana lub w żadnej inny sposób zmieniana przez sprzedawcę.

Czego możemy wymagać przy zgłaszaniu rękojmi?

Gdy stwierdzimy, że zakupiony towar posiada wadę to, zgłaszając rękojmię, możemy żądać: usunięcia wady, obniżenia ceny, naprawienia przedmiotu, odstąpienia od umowy lub wymiany przedmiotu na wolny od wad (gdy sprzedawca jest producentem).

Gdy sprzedawca usunie wskazaną wadę lub wymieni towar na wolny od wad w sposób niezwłoczny to Klient nie może odstąpić od umowy.

Czy zgłaszając rękojmię musimy mieć paragon?

Możemy zgłosić rękojmię nie tylko na podstawie paragonu. Potwierdzeniem sprzedaży może być także wydruk z konta bankowego, maile potwierdzające zakup towaru lub powołani świadkowie. Towar dobrze jest zareklamować na piśmie.

W jakim czasie musi być rozpatrzona rękojmia?

W odróżnieniu do gwarancji rękojmia ma ustawowo przewidziany termin na rozpatrzenie reklamacji i jest to 14 dni.

Jaki jest okres rękojmi?

Możemy zgłosić rękojmię w okresie 2 lat od momentu wydania przedmiotu (w nieruchomościach jest to okres 5 lat). Jest to określone ustawowo, a nie jak w przypadku gwarancji – określane przez sprzedawcę/producenta przedmiotu.

Mamy nadzieję, ze artykuł naszej Białostockiej Kancelarii Adwokackiej przybliżył Państwu temat reklamacji jaką jest rękojmia. Dziękujemy serdecznie za lekturę i zapraszamy do kontaktu.