Witamy w kolejnym wpisie na blogu naszej Białostockiej Kancelarii Prawniczej traktujące temat RODO. W dzisiejszym tekście chcielibyśmy podpowiedzieć Państwu kiedy koniecznie trzeba skonsultować się z PUODO.

Kto jest zobowiązany do złożenia wniosku o konsultacje?

RODO mówi o tym, że to administrator danych osobowych może złożyć wniosek o uprzednie konsultacje. Jednak nie tylko. Taki wniosek może także przedłożyć podmiot przetwarzający dane.

Z wnioskiem o uprzednie konsultacje należy wystąpić w sytuacji, w której w wyniku przeprowadzonej oceny skutków dla ochrony danych na liście badanych operacji przetwarzania znajdą się operacje, dla których ryzyko naruszenia praw i wolności oszacowane zostało jako wysokie i gdy administrator danych nie może znaleźć środków wystarczających do zmniejszenia (zminimalizowania) tego ryzyka do dopuszczalnego poziomu.

(art. 36 RODO)

Jest to bardzo trudna sytuacja. I gdy administrator danych nie podejmie decyzji o tym, że nie będzie przetwarzał owych danych tj. nowa usługa nie zostanie wprowadzona to musi on skonsultować swoją ocenę z PUODO, które jest organem nadzorczym w tych kwestiach.

Jednak gdy ocena ryzyka wykonana przez administratora pokazuje, że jest wysokiego poziomu to nie musi on występować do PUODO o uprzednie konsultacje.

Jak ma wyglądać wniosek o uprzednie konsultacje do PUODO?

Na stronie internetowej PUODO można znaleźć elektroniczny formularz wniosku o uprzednie konsultacje.

Trzeba pamiętać, że do wniosku musi zostać dołączona pełna ocena skutków dla ochrony danych osobowych.

Temat jest bardzo obszerny. Pragniemy przypomnieć, że nasza Kancelaria Adwokacka prowadzi szkolenia oraz konsultacje z zakresu RODO na terenie Białegostoku i nie tylko. Zapraszamy serdecznie do kontaktu.