Nadeszła niedziela, a wraz z nią nowy artykuł na blogu Białostockiej Kancelarii Adwokackiej Adwokat Sylwia Tokarzewska-Cybulko. Dzisiaj chcielibyśmy poruszyć temat rozboju. Zapraszamy serdecznie do lektury
Na wstępie należy wyjaśnić, że rozbój nie jest wykroczeniem ale przestępstwem. W praktyce różnica ta sprowadza się do tego, że za wykroczenie przewidziane są niższe i łagodniejsze kary. Wykroczenia uregulowane są w kodeksie wykroczeń, natomiast przestępstwa w kodeksie karnym. Rozbój to czyn zabroniony, określony w art. 280 kodeksu karnego (k.k.).
Rozbój jest jednym z najcięższych przestępstw z kodeksu karnego zagrożonym bardzo wysoką karą. Celem rozboju jest kradzież, w tym przypadku nie ma znaczenia co zostało odebrane ofierze i jaka była wartość skradzionej rzeczy. Każdy sprawca rozboju musi mieć świadomość, że prawdopodobnie  po zatrzymaniu go, przedstawieniu zarzutów oraz przesłuchaniu w charakterze podejrzanego, prokurator wystąpi do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Używanie takiego środka zapobiegawczego ma na celu zabezpieczeni przebiegu postępowania przed  m.in. wpływaniem na świadków, zacieraniem śladów i dowodów

Kodeks karny wyróżnia dwa rodzaje rozbojów.

W art. 280 § 1 k.k. uregulowany jest „podstawowy” rodzaj rozboju. Jego definicja przedstawia się następująco: Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Przesłankami popełnienia tego przestępstwa jest kradzież (czyli przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej) i użycie przemocy (groźba jej użycia).
Kwalifikowaną formą rozboju jest, uregulowany w art. 280 §2 k.k. rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia i brzmi on następująco: Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Narzędziem takim będzie w szczególności nóż albo broń palna.
Za „podstawowy” typ grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności (popularnie nazywana więzieniem). Natomiast za kwalifikowany przypadek grozi kara nie krótsza niż 3 do 12 lat pozbawienia wolności.
Dopuszczając się rozboju, sprawca często nie zdaje sobie sprawy, że popełnia jedno z najpoważniejszych przestępstw. Rozbój jest nawet wówczas, jeśli uderzył lekko ofiarę, by jej ukraść np. telefon komórkowy lub w swojej ocenie wcale nie miał zamiaru zrealizować groźby, którą kierował do pokrzywdzonego, by dokonać kradzieży należącego do niego przedmiotu.

Dziękujemy serdecznie za lekturę i zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Prawniczą, która znajduje się w Białymstoku przy ulicy Sienkiewicza.