Witamy na blogu naszej Białostockiej Kancelarii Adwokackiej. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy przedstawić różnice między rozwodem, a unieważnieniem małżeństwa. Zapraszamy serdecznie do lektury.

Czym się różni unieważnienie małżeństwa od rozwodu?

Rozwód to sposób na rozwiązanie małżeństwa, które zostało zawarte w sposób właściwy. Gdy małżeństwo z jakiegoś powodu zostało zawarte w sposób niewłaściwy to można ubiegać się o unieważnienie małżeństwa. O rozwodzie oraz unieważnieniu małżeństwa orzeka Sąd. Do czasu wydania wyroku małżeństwo jest w pełni ważne w świetle prawa.

Jakie są powody unieważnienia małżeństwa?

Powody unieważnienia to tzw. przeszkody małżeńskie. To to:
– fakt, iż w w dniu małżeństwa małżonek był ubezwłasnowolniony całkowicie;
– w dniu małżeństwa jedno z małżonków dotknięte było chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym;
– gdy w sposób nieprawidłowy zostało udzielone pełnomocnictwo do jego zawarcia.
Ostatni powód jest jednak bardzo rzadki, gdyż występuje jedynie gdy ślub nie jest zawierany osobiście, lecz przez pełnomocnika.

Unieważnienie małżeństwa z orzekaniem o winie?

Sąd, który orzeka o unieważnieniu małżeństwa stwierdza, który z małżonków zawarł małżeństwo w złej wierze (art. 20 § 1 KRO). Za będącego w złej wierze uważa się małżonka, który w chwili zawarcia małżeństwa wiedział o okolicznościach stanowiących podstawę jego unieważnienia.

Jak widać różnice są spore. Czeka Cie rozwód lub chciałabyś/chciałbyś ubiegać się o unieważnienie małżeństwa? Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką Adwokat Sylwia Tokarzewska-Cybulko, które znajduje się w Białymstoku na ulicy Mickiewicza. Posiadamy ogromne doświadczenie i cechuje nas profesjonalizm w takich sprawach.