Wiele osób zastanawia się jak wygląda przebieg rozprawy rozwodowej. Wtedy wkraczamy my – Kancelaria Adwokacka Sylwii Tokarzewskiej-Cybulko, która znajduje się w Białymstoku. Od razu jednak zaznaczamy – współpracujemy z ludźmi z całego świata (między innymi Niemcy, Holandia oraz Wielka Brytania), a nie tylko z Białegostoku. Jest to bardzo obszerny temat dlatego musimy go podzielić na parę części. Zapraszamy do lektury.

Kto może być obecny w trakcie rozprawy rozwodowej?

Na sali sądowej, w trakcie rozprawy rozwodowej nie znajdziemy publiczności. Oczywiście istnieje odstępstwo od tej lektury – jeżeli obie strony żądają upublicznienia sprawy oraz są uzna iż jawność postępowania nie zagraża moralności.

Osoby, które mogą być obecni w trakcie rozprawy: – osoba, która złożyła pozew o rozwód (powód) – osoba, przeciw której został złożony pozew (pozwany) – pełnomocnicy, którymi mogą być (i szczerze mówiąc powinni) adwokaci – świadkowie, którzy zostali wezwani na rozprawę.

Jak wygląda skład sędziowski?

W trakcie rozprawy rozwodowej na sali obecny jest skład sędziowski w trzyosobowym składzie – dwóch ławników oraz jeden sędzia zawodowy, który pełni rolę przewodniczącego. Zasiada on na środku.

Początek – wywołanie sprawy oraz sprawdzenie obecności.

Początek rozprawy jest po wywołaniu sprawy, która odbywa się poprzez protokolanta. Kolejność przewidziana jest na wokandzie. Wokanda informuje o składzie sądu, numerze sali rozpraw, godzinie o której rozpoczyna się posiedzenie, sygnaturze akt sprawy oraz przedmiocie sprawy i stronach sprawy. Następnie następuje sprawdzenie obecności. Sąd sprawdza obecność stron sprawy oraz świadków. Potwierdzenie tożsamości następuje poprzez dowody osobiste. Pamiętajmy – trzeba mieć je przy sobie. Gdy obecność oraz tożsamość osób uczestniczących sprawie zostanie sprawdzona sąd prosi o opuszczenie sali świadków. Gdy opuszczą oni salę rozpraw strony wygłaszają swoje żądania i wnioski. Następnie przedstawione są dowody i twierdzenia. Kolejność jest taka – na początku jest powód, drugi w kolejności jest pozwany. Jak Państwo widzicie – to dopiero początek rozprawy. Dlatego musieliśmy podzielić ten temat na parę części. Już za tydzień dalsza część. Rozwód jest bardzo ciężkim czasem. Dlatego na pełnomocnika dobrze jest zatrudnić rzetelnego oraz doświadczonego adwokata. Zapraszamy serdecznie do kontaktu oraz rozpoczęcia współpracy.