Po raz kolejny na blogu Kancelarii Adwokackiej z Białegostoku prowadzonej przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko poruszymy temat ograniczenia władzy rodzicielskiej. Tym razem będzie to omówienie ograniczenie w sposób “karny”. Zapraszamy do lektury najnowszego artykułu.

”Karne” ograniczenie władzy rodzicielskiej wynika z artykułu 193 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Gdzie zacząć?

Aby ograniczyć władzę rodzicielską partnerowi (obecnemu lub byłemu)? Na początku powinniśmy skierować swoje kroki w stronę sądu rejonowego. To właśnie można złożyć odpowiedni wniosek. Może zostać on złożony przez jednego z rodziców lub inną osobę, która posiada wiedzę na temat zdarzeń, które mogą godzić w dobro dziecka. Przykładem takich zdarzeń jest przemoc domowa, niedożywienie dziecka i wiele wiele więcej. Wszystko co jest szkodliwe dla dziecka.

Są też sytuację gdy sąd może występować z urzędu w tego typu sprawach. W takiej sytuacji na rodzicach spoczywa obowiązek zgromadzenia dowód oraz świadków na poprawność sprawowania przez nich opieki nad dzieckiem.

Czy władzę rodzicielską można przywrócić?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie jest nieodwracalne. Oznacza to, że można ją przywrócić. Ograniczenia takiej władzy jest traktowane jako okres przejściowy. Jest to czas, który daje się rodzicowi aby poprawił swoje zachowanie oraz uporządkował sprawy ze sobą i wokół siebie. Jest także możliwość pogłębionego ograniczenia władzy rodzicielskiej gdy mimo wcześniejszemu ograniczeniu dobro dziecka dalej jest zagrożone.

Jak wygląda ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Sąd może podjąć odpowiednie kroki, które prowadzą do uzyskania dobra dziecka. Wśród nich są: poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej pod nadzór kuratora sądowego lub narzucenie przez sąd określonych zachowań jak na przykład uczęszczania dziecka na terapię. Oczywiście to tylko pojedyncze przykłady jak może zachować się sąd.

Skutki ograniczenia władzy rodzicielskiej

Rozprawa o ograniczenie praw rodzicielskich zawsze niesie za sobą skutki, które nie będą przyjemne ani dla rodziców ani dla dzieci. Przykładem może być to, że rodzic nie będzie mógł podejmować niektórych decyzji związanych z dzieckiem bez ustalenia tego z sądem.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest bardzo trudnym tematem i ciężko jest przechodzić przez to samodzielnie. Dobrze jest w takim momencie skorzystać z pomocy adwokata, który zobaczy tą sytuację profesjonalnym okiem. Zapraszamy serdecznie do kontaktu oraz umawiania się na konsultację z naszą Białostocką Kancelarię Adwokacką, która ma wieloletnie doświadczenie w wszelkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego.