Czy po śmierci osoby bliskiej musimy spłacać Jej długi?

Co dziedziczymy po zmarłej osobie? Czy są to tylko dobra [...]