Czy jest możliwość ubezwłasnowolnienia osoby, która nadużywa alkoholu? Jak wygląda procedura ubezwłasnowolnienia w takiej sytuacji? Zapraszamy do lektury najnowszego artykułu na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską. Dzisiaj piszemy o procedurze ubezwłasnowolnienia alkoholika.

Na czym polega ubezwłasnowolnienie?

Przy ubezwłasnowolnieniu chcemy pozbawić osobę zdolności prawnych. Takie zdolności to zarządzanie majątkiem rodzinnym, branie pożyczek lub kredytów oraz sprzedać nieruchomości. Alkoholizm jest jedną z przesłanek, która może prowadzić do ubezwłasnowolnienia. W zapisach prawa polskiego znajdziemy informacje, że osoba, która ukończyła 13 lat może być ubezwłasnowolniona całkowicie w sytuacji gdy cierpi na chorobę psychiczną, niedorozwój umysłowy lub innego rodzaju zaburzenie psychiczne tj. w szczególności pijaństwa lub narkomanii. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej – osoba nadużywająca alkoholu, która zostanie ubezwłasnowolniona traci zdolności prawne. Oczywiście samo uzależnienie nie oznacza możliwości ubezwłasnowolnienia. Chyba, że biegły stwierdzi, że jest to postać zaburzenia psychicznego.

Wszelkie formy zachowań, które nie odpowiadają przyjętym zasadom społecznym i moralnym i nie wiążą się z przyczyną w postaci choroby psychicznej nie uzasadniają ubezwłasnowolnienia.

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie alkoholika?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie alkoholika może złożyć członek jego rodziny. Niezależnie od tego jaka jest to rodzina – czy brat, dziecko czy dziadek.

W jaki sposób rozpocząć procedurę ubezwłasnowolnienia alkoholika?

Pierwszym krokiem do ubezwłasnowolnienia alkoholika jest wniosek do właściwego sądu okręgowego. Następnie przeprowadzane będzie postępowanie, które potrzebuje dowodów wskazujących, że alkoholizm danej osoby ma postać zaburzeń psychicznych. Drugą instancją dla tego typu spraw jest sąd apelacyjny. Musimy zwrócić w tym momencie uwagę, że ubezwłasnowolnienie to zupełnie inna procedura niż skierowanie alkoholika na przymusowe leczenie. Takie postępowania mogą toczyć się równolegle. Wniosek, o którym wspomnieliśmy nie jest uniwersalny. Przy każdej sprawie trzeba go przygotować indywidualnie. Dobrze jest skorzystać z pomocy osoby profesjonalnej i doświadczonej tj. zaufanego prawnika.

Ile trwa procedura ubezwłasnowolnienia alkoholika?

Procedura taka jest bardzo skomplikowana i najczęściej trwa od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Jest to mocno zależne od postawy osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Pragniemy podkreślić – warto jest skorzystać z pomocy adwokata, który ma doświadczenie oraz profesjonalnie podchodzi do każdej sprawy. Taką Kancelarią Adwokacką w Białymstoku jest ta prowadzona przez mecenas Sylwię Tokarzewską. Zapraszamy do kontaktu.