Przepisy prawne ulegają ciągłej zmianie. 30 listopada poprzedniego (2020) roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Gdy szukamy o niech informacji możemy natknąć się na nazwę “Ustawa antyprzemocowa“. W terminie podanym przez nas powyżej nastąpiły także zmiany w obowiązujących już aktach prawnych. Wszystkie te zmiany oraz powstanie nowych przepisów prowadzi do regulacji kwestii, które związane są z izolacją sprawcy przemocy domowej i dają szersze uprawnienia policji lub żandarmerii wojskowej celem zapewnienia skutecznej ochrony przed przemocą domową. Dzisiaj na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko pomówimy właśnie o ustawie antyprzemocowej. Zapraszamy serdecznie do lektury nowego artykułu.

Akty prawne, które tworzą ustawę antyprzemocową

Ustawa antyprzemocowa nie jest oparta jedynie na ustawie, która weszła w życie 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lecz także artykuły z Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu wykroczeń, Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990r., Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005r. Jak sami Państwo widzą – jest to Ustawa bardzo szeroka i zawierająca w sobie wiele elementów ochronnych.

Nowe przepisy, które wprowadza Ustawa antyprzemocowa

Tak jak już wspominaliśmy Ustawa antyprzemocowa wprowadza także nowe przepisy do naszego porządku prawnego. Najgłośniejszym i podstawowym uregulowaniem, które zawarte jest w Ustawie to możliwość wyegzekwowania natychmiastowej izolacji sprawcy od ofiar przemocy domowej. Policja teraz ma uprawnienia do wydania wobec sprawcy nakazu natychmiastowego opuszczenia nieruchomości, która jest zajmowana wspólnie z ofiarą oraz zakazu zbliżania się do właśnie tej nieruchomości wraz z jej bezpośrednim otoczeniem. Taki natychmiastowy nakaz może być zastosowany przez policję w przypadku interwencji przez nich poczynionej lub gdy weszli oni w posiadanie informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie. Czas trwania takiego nakazu to dwa tygodnie, lecz może on zostać przedłużony po decyzji Sądu.

Jak wygląda izolacja sprawcy?

Pierwsze co robią funkcjonariusze policji lub żandarmerii wojskowej to wydanie nakazu natychmiastowego opuszczenia nieruchomości oraz zakazu zbliżania się do niej. Drugim krokiem jest wydanie stosowanych dokumentów sprawcy przemocy. Gdy osoba ta przebywa poza domem to funkcjonariusz zaznacza to w formularzu i zostawia taki dokument na drzwiach domu lub mieszkania. Sprawca ma prawo do zabrania swoich rzeczy osobistych, a następnie musi pozostawić swój komplet kluczy do tej nieruchomości. Na koniec musi on podać swój numer telefonu policji i poinformować o adresie swojego pobytu. Funkcjonariusze wtedy powiadamiają Prokuraturę.

Dlaczego ta Ustawa jest taka ważna?

Nie ma co ukrywać – Ustawa antyprzemocowa jest wręcz przełomowa. Można tak powiedzieć gdyż dają bardzo skuteczną ochronę ofiarom przemocy rodzinnej i domowej. Dzięki nowym uprawnieniom policja oraz żandarmeria wojskowa może skuteczniej pomagać w takiej sytuacji i sprawniej podejmować interwencje.

Dziękujemy serdecznie za lekturę nowego artykułu na naszej stronie. Jedną z naszych misji to edukacja ludzi z prawa, które dotyka nasz wszystkich. Pamiętajmy, że wyjściem jest nawiązanie współpracy z doświadczonym i profesjonalnym prawnikiem. Takim adwokatem jest mecenas Sylwia Tokarzewska-Cybulko z swojej Białostockiej Kancelarii Adwokackiej. Zapraszamy serdecznie do kontaktu oraz nawiązywania współpracy. Na miejscu w Białymstoku oraz w sposób zdalny – poprzez mail i telefon. Dzięki temu nie ogranicza nas ani pandemia, ani geografia.