W dzisiejszym artykule na blogu  Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską wracamy do prawa karnego. Pomówimy dzisiaj o warunkowym zawieszeniu wykonania kary. Zapraszamy serdecznie do lektury.

Gdzie znajdziemy informacje na temat zawieszenia wykonania kary?

Kara pozbawienia wolności jest przewidziana w przepisach kodeksu karnego i ustaw zawierających przepisy karne. Znajdziemy to też na przykład w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Nie da się ukryć, że kara pozbawienia wolności to jedna z najbardziej dotkliwych kar przewidzianych w prawie. Kara pozbawienia wolności jest praktycznie równoznaczne z poważnymi konsekwencjami społecznymi i nie da się ukryć, że jest bardzo dotkliwa dla osoby skazanej oraz jej bliskich. Kara taka odbywa się w zakładzie karnym gdzie skazany nie ma możliwości realizować swojej roli społecznej oraz uczestniczyć w życiu rodzinnym. Aby kara ta była mniej dotkliwa ustawodawca przewidział możliwość zawieszenia jej odbycia. Informacje na ten temat znajdziemy w artykule 69 Kodeksu karnego. Sąd ma możliwość zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej roku i będzie on uważał, że taki sposób ukarania będzie wystarczający.

Na jaki czas można zawiesić wykonywania kary pozbawienia wolności?

Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności jest czas, który wynosi od roku do trzech lat lub od dwóch lat do pięciu. Wraz z zawieszeniem sąd może orzec dodatkową grzywnę, inne środki karne czy nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z osobą pokrzywdzoną. Gdy sąd zdecyduje się na nie zastosowanie innych środków karnych to musi na okres próby nałożyć na skazanego wybrane obowiązki z katalogu zawartego w artykule numer 72 Kodeksu karnego. Znajdziemy tam między innymi zapis dotyczący informowanie sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby, przeproszenie osoby pokrzywdzonej, wykonywanie pracy zarobkowej, przygotowanie się do zawodu, nauka zawodu czy powstrzymanie się od nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu temat warunkowego zawieszenia wykonania kary. Dziękujemy serdecznie za lekturę. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką, która cechuje się doświadczeniem oraz profesjonalizmem.