Witamy w najnowszym artykule na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko. Pomówimy dzisiaj o tym jak zarządzać majątkiem dziecka. Zapraszamy serdecznie do lektury – będzie ciekawie.

W przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego możemy znaleźć informację o tym, że rodzice nie mają możliwości dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu lub wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Jak to się przekłada na praktykę? Ma to wpływ w przykładowej sytuacji – gdy rodzice chcą sprzedać dom lub mieszkanie, które zostało odziedziczone przez dziecko lub chcą rozporządzić majątek dziecka poprzez dokonanie darowizny.

Zarząd majątkiem dziecka

Gdy dziecko jest w władzy rodzicielskiej to rodzice, którzy sprawują ową władzę zobowiązani są do zarządzania majątkiem dziecka z należytą starannością. W sytuacji, gdy któryś z rodziców nie żyje to obowiązek ten przechodzi na drugiego rodzica. Oczywiście powyższe przepisy nie obejmują zarobku dziecka oraz przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku. Gdy idziemy do sądu aby otrzymać zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd to ocenia on wtedy nie tylko legalności takiej decyzji lecz także celowość z gospodarczego punktu widzenia pod kątem dobra dziecka. Decyzja taka na charakter ogólny, lecz powinna zawierać takie informacje jak kategorię czynności, przedmiot oraz cenę i termin na złożenie do sądu rozliczenia takiej transakcji.

Czynność prawna dokonana bez zezwolenia sądu jest nieważna.

Zezwolenie takie udziela się na wniosek jednego z rodziców wraz z wysłuchaniem drugiego. Postanowienie sądu staje się skuteczne po uprawomocnieniu się. Otrzymany dochód z majątku dziecka musi być, przede wszystkim, obrócony na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz jego rodzeństwa, które wychowuje się razem z nim. Nadwyżka takiego dochodu może zostać wydana na uzasadnione potrzeby rodziny.

Wyłączenie w umowie

Gdy dokonywana jest umowa darowizny lub testament można zastrzec, że przedmioty, które przypadają dziecku nie mogą zostać objęte zarządem sprawowanym przez rodziców. Gdy osoba, która daje (darczyńca lub spadkodawca) nie wyznaczy zarządcy to taką rolę przejmuje kurator ustawiony przez sąd opiekuńczy. W takiej sytuacji nawet sąd opiekuńczy nie może zmienić woli darczyńcy.

Skutki ustania zarządu

Gdy ustaje zarząd to rodzice powinni oddać dziecku zarządzany przez nich majątek dziecku.

Zarządzenie majątkiem dziecka jest dosyć skomplikowane. Dobrze więc skontaktować się i nawiązać współpracę z prawnikiem, który ma doświadczanie w sprawach związanych z prawem rodzinnym oraz opiekuńczym. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką z Białegostoku, która posiada w swoich szeregach właśnie takich adwokatów. Możemy współpracować na miejscu w Białymstoku lub w sposób zdalny – poprzez maile i telefony.