Po podjęciu decyzji o zakończeniu małżeństwa, istotne jest ustalenie, czy w danej sytuacji korzystniej będzie żądać rozwodu z orzekaniem o winie małżonka, czy też lepiej zrezygnować z tego aspektu i złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto gruntownie przemyśleć, co będzie bardziej korzystne zarówno pod względem finansowym, jak i emocjonalnym. Czy planujecie kontynuować wspólną opiekę nad dziećmi? Czy zależy wam na zachowaniu dobrych relacji po rozstaniu? Czy też może czujecie, że doznaliście krzywdy i winę ponosi wyłącznie druga strona, co skłania was do zerwania wszelkich kontaktów? 

Rozwód bez orzekania o winie 

Jeśli chcesz przeprowadzić rozwód szybko i sprawnie, unikając publicznych konfrontacji oraz kompleksowych dochodzeń dotyczących przeszłości małżeństwa, możliwość rozwodu bez orzekania o winie wydaje się atrakcyjną opcją. W takim przypadku małżonkowie mogą przedstawić swoje wspólne stanowisko przed rozprawą, co może skrócić proces. W niektórych sądach rozprawa kończy się już po pierwszym posiedzeniu, zazwyczaj w ciągu 3 do 6 miesięcy od złożenia pozwu. Istotne jest także, że małżonkowie, którzy rozwiedli się bez orzekania o winie, częściej utrzymują przyjazne stosunki, co ułatwia wspólne wychowanie dzieci i korzystnie wpływa na ich rozwój emocjonalny po rozwodzie.

Jednakże, należy pamiętać, że zakończenie małżeństwa poprzez rozwód bez orzekania o winie lub przy współudziale obojga małżonków może skomplikować późniejsze starania o alimenty. Jeśli wybierzesz taką opcję, możesz ubiegać się o wsparcie finansowe od byłego partnera tylko w przypadku, gdy znajdziesz się w trudnej sytuacji materialnej, np. z powodu poważnej choroby, która uniemożliwia podjęcie stałego zatrudnienia. Warto również zaznaczyć, że w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie obowiązek alimentacyjny może być nieograniczony w czasie, podczas gdy w przypadku rozwodu bez orzekania o winie wygasa po upływie 5 lat od daty rozwodu.

Rozwód z orzekaniem o winie

W przypadku, gdy jedna ze stron nie wyraża zgody na rozwód bez orzekania o winie i zdecydowanie dąży do udowodnienia drugiej stronie odpowiedzialności za rozpad małżeństwa, należy być przygotowanym na znacznie bardziej złożoną bitwę prawna. Procesy rozwodowe z orzekaniem o winie są z reguły znacznie bardziej czasochłonne, ponieważ wymagają przedstawienia dowodów na szereg różnych okoliczności. Dodatkowo, konieczne jest psychiczne przygotowanie się na ujawnienie szczegółów prywatnego życia przed obcymi osobami na sali sądowej, takimi jak sędzia, ławnicy czy pełnomocnicy.

W takich sytuacjach często wymagane jest angażowanie świadków, co może być nieprzyjemne dla obu stron. Jedynym pozytywnym aspektem jest fakt, że świadkowie nie słyszą zeznań innych świadków, więc nie dowiadują się o niczym, czego i tak nie byliby świadomi. Należy również pamiętać o kosztach procesu – opłata stała za pozew rozwodowy może być niezmienna, jednak koszty wieloletniego procesu mogą być znacznie wyższe, zwłaszcza jeśli wymaga to korzystania z usług świadków, opinii biegłych czy uzyskiwania informacji z różnych instytucji.

Jednakże istnieją sytuacje, w których rozwód z orzekaniem o winie jest jedyną właściwą opcją. W takich przypadkach stawka może być wysoka, szczególnie gdy żadna ze stron nie ponosi winy za rozpad małżeństwa. Wtedy decyzja o rozwodzie z winy współmałżonka może przynieść istotne korzyści finansowe, w tym prawo do alimentów, co stanowi ogromne wsparcie w wychowywaniu dzieci oraz zabezpieczenie na wypadek nagłego pogorszenia się sytuacji finansowej.

Niezależnie od korzyści finansowych, istotne są także względy osobiste i potrzeba uznanie winy drugiej osoby za rozpad pożycia małżeńskiego. Zranieni małżonkowie mają prawo domagać się rekompensaty emocjonalnej za doznane krzywdy, a sądowe uznanie winy drugiej strony może im w pewnym stopniu zadośćuczynić.

Jednakże nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy lepszy jest rozwód z orzekaniem o winie, czy bez niego. Każda sytuacja jest inna, a indywidualne czynniki mogą wpłynąć na ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące winy w rozpadzie małżeństwa, alimentów na dziecko, kontaktów z dzieckiem oraz innych kwestii wynikających z procesu rozwodowego. Dlatego warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, który pomoże w analizie i podjęciu najlepszej decyzji.