Zakres usług

Wsparcie profesjonalisty jest nieodzowne we wszystkich etapach postępowania karnego. Kancelaria zapewnia udział adwokata we wszelkich czynnościach procesowych przed organami ścigania. Stawiając sobie za cel dobro Klienta, Kancelaria świadczy kompleksową pomoc w zakresie:

 • Obrony podejrzanego o popełnienie przestępstwa oraz obwinionych o popełnienie wykroczenia,
 • Obrony oskarżonego w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym,
 • Obrony skazanego w postępowaniu wykonawczym,
 • Dochodzenia roszczeń z tytułu oczywiście niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania,
 • Reprezentowania osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Gałąź prawa, jaką jest prawo cywilne, cechuje wysoki poziom skomplikowania. Zapewniając pełen profesjonalizm i rzetelność, Kancelaria prowadzi działalność w zakresie:

 • Prowadzenia spraw o zapłatę, w zakresie roszczeń majątkowych,
 • Dochodzenia wszelkich roszczeń odszkodowawczych, w tym m.in. o odszkodowanie za utratę majątku, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub rentę za szkodę na osobie, odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej, w tym również o świadczenia należne w związku z zaistniałym błędem medycznym,
 • Prawa spadkowego, w tym w sprawach mających na celu uzyskanie praw do spadku, działu spadku oraz uzyskania zachowku,
 • Prawa rodzinnego, w tym w zakresie prowadzenia spraw rozwodowych, podziału majątku wspólnego małżonków, a także z zakresu władzy rodzicielskiej, ustalania kontaktów z dziećmi oraz uzyskania alimentów.

Kancelaria zapewnia obsługę prawną podmiotów gospodarczych na każdym etapie działalności, zapewniając:

 • prawo cywilne
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawo spadkowe
 • prawo handlowe
 • prawo gospodarcze
 • prawo administracyjne
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • prawo pracy
 • prawo karne oraz karne skarbowe
 • wynagrodzenia ryczałtowego, którego wysokość zależy od stopnia skomplikowania sprawy,
 • wynagrodzenia według stawki godzinowej.