Czy osoba niepełnoletnia może być przesłuchiwana w trakcie sprawy sądowej? Jaki jest sposób uzyskanie od dziecka informacji z kim chciałby mieszkać? Na te pytania odpowiadamy w naszym dzisiejszym artykule na blogu Białostockiej Kancelarii Adwokackiej prowadzonej przez Adwokat Sylwię Tokarzewską-Cybulko.

Każda sprawa w sądzie to ogromne obciążenie psychiczne. Oczywiście jedne z najbardziej stresowych spraw to te, które dotyczą rozwodu lub władzy rodzicielskiej. W trakcie takich spraw bardzo często występuje spór między stronami i Sędzia ma bardzo trudne zadanie – ustalenie takiego wyroku, który będzie dobre dla dziecka. Jak ustalić, które z rodziców dobrze nadaje się do sprawowania władzy nad dzieckiem w życiu codziennym? Którą opcję wybrałoby dziecko?

Badanie Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych

Do ustalenia dowodu, który ma ogromne znaczenie w ustaleniu powyższej kwestii jest badanie wykonane przez Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych. Samo badanie nie odbywa się w sądzie lecz w specjalnym ośrodku i udział w nim biorą wszystkie strony – rodzice oraz dziecko. W trakcie badania przeprowadzane są rozmowy między specjalistami, a rodzicami oraz między specjalistami, a dzieckiem. Specjalistami są tutaj psychologowie dziecięcy. Jednak takie badanie to nie tylko rozmowa, lecz także szereg zróżnicowanych testów. Gdy badanie zostaje zakończone to wystawiona zostaje opinia, która potrafi zawierać w sobie nawet kilkanaście stron. W opinii tej znajdziemy informację na temat tego jak psychologowie widzą przyszłość dziecka i co się z tym wiąże.

Co zawiera opinia Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych?

Opinia ta jest niesamowicie ważna, gdyż zawiera odpowiedzi na pytania, które przedstawił Sąd. Są to takie pytania jak stopień związania dziecka z danym rodzicem, którego z rodziców dziecko widzi jako osobę opiekuna wykonującego obowiązki rodzicielskie w stopniu większym, czy jak mogłyby wyglądać kontakty dziecka z poszczególnym z rodziców po zakończeniu toczącej się sprawy sądowej.

Oczywiście to tylko przykład pytań, które mogą zostać zadane. Trzeba pamiętać o tym, że każda sprawa jest bardzo indywidualna.

Przesłuchanie dziecka w Sądzie

Teoretycznie Sąd może przesłuchać dziecko w sali sądowej w sposób bezpośredni, lecz jest to niezwykle rzadka praktyka. Najczęściej opiera się On na opinii OZSS. Jednak powyższa kwestia może być zmieniona, gdyż najnowsze dyrektywy Unii Europejskiej mówią o tym, że dziecko powinno mieć możliwość wypowiedzenia się w sądzie o swoim losie.

Nawet jak Sąd zdecyduje się na wysłuchanie dziecka w sposób bezpośredni to nie odbywa się to na sali sądowej. Przygotowane są specjalne pomieszkania, które są przyjazne dziecku i taka rozmowa wykonywana jest w obecności psychologa.

Rozwód lub sprawa o przyznanie władzy rodzicielskiej są ogromnym stresem nie tylko dla dziecka lecz także dla nas – rodziców. Warto więc skorzystać z pomocy osoby, która ma ogromne doświadczenie w tego typu sprawach oraz podchodzi do nich rzetelnie i profesjonalnie. W Białymstoku jest to nasza Kancelaria Adwokacka, która specjalizuje się w prawie rodzinnym. Zachęcamy serdecznie do kontaktu oraz umawiania się na wizyty.