Zaległe alimenty to problem, z którym boryka się wiele osób w Polsce. Odzyskanie tych środków może być trudne, ale istnieją skuteczne metody prawne, które mogą pomóc w tej sytuacji. W Kancelarii Adwokackiej Sylwia Tokarzewska z Białegostoku specjalizujemy się w pomocy naszym klientom w odzyskiwaniu zaległych alimentów i chcielibyśmy podzielić się kilkoma kluczowymi krokami, które można podjąć.

Udokumentuj zaległości

Zbierz wszystkie dostępne dowody na zaległości alimentacyjne, takie jak potwierdzenia przelewów, komunikaty bankowe czy korespondencja z dłużnikiem.

Skontaktuj się z dłużnikiem

W pierwszej kolejności warto spróbować polubownego rozwiązania problemu, kontaktując się z dłużnikiem i próbując ustalić harmonogram spłaty zaległości.

Zgłoś sprawę do komornika

Jeśli polubowne rozwiązanie nie przynosi rezultatów, można złożyć wniosek do komornika o egzekucję alimentów. Wymaga to posiadania tytułu wykonawczego, czyli prawomocnego wyroku sądowego lub ugody sądowej, w której ustalono wysokość alimentów.

Skorzystaj z Funduszu Alimentacyjnego

W przypadku, gdy egzekucja komornicza jest nieskuteczna, osoby uprawnione mogą starać się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, który zapewnia tymczasowe wsparcie finansowe.

Rozważ drogę sądową

W sytuacjach skomplikowanych lub gdy inne metody zawiodą, można rozważyć powrót do sądu w celu uzyskania nowych rozstrzygnięć.

Podsumowanie

Odzyskiwanie zaległych alimentów może być procesem długotrwałym i wymagającym, ale dzięki skorzystaniu z odpowiednich środków prawnych, jest to możliwe. W Kancelarii Adwokackiej Sylwia Tokarzewska z Białegostoku jesteśmy gotowi pomóc naszym klientom na każdym etapie tego procesu, oferując profesjonalne porady i wsparcie prawne.