Rozwód i towarzyszące mu kwestie często kojarzą się z emocjonalnym, stresującym i czasochłonnym procesem. Jak jednak można zminimalizować te negatywne aspekty? Jednym z rozwiązań może być ugoda majątkowa po rozwodzie, czyli umowny podział majątku.

Majątek wspólny

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). W momencie orzeczenia rozwodu wspólność ta ustaje.

Podział majątku

Istnieją dwa sposoby podziału majątku po rozwodzie: sądowy i umowny. Sądowy podział majątku wiąże się zazwyczaj z długotrwałym i złożonym postępowaniem. Może być również kosztowny, szczególnie jeśli konieczne jest powołanie biegłych rzeczoznawców. Proces ten obejmuje ustalenie składu majątku wspólnego, propozycję podziału oraz wydanie końcowego orzeczenia przez sąd.

Ugoda majątkowa po rozwodzie

Umowny podział majątku to opcja, którą można zrealizować bez udziału sądu. Jest to korzystne rozwiązanie, gdy między byłymi małżonkami panują poprawne relacje. Obie strony muszą zgodzić się co do treści umowy, co pozwala zaoszczędzić czas, nerwy i pieniądze. Byli małżonkowie sami decydują, komu przypadną poszczególne składniki majątku, a podział nie musi być równy – najważniejsze, aby był akceptowany przez obie strony. W umowie można określić, kto otrzyma np. samochód, telewizor czy meble. Jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość, umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, w innych przypadkach forma umowy jest dowolna (może obejmować cały majątek lub jego część).

 

Warto dążyć do porozumienia z byłym małżonkiem, ponieważ ugoda majątkowa może okazać się bardziej korzystna niż sądowy podział. W razie trudności warto wysłać wezwanie do podziału majątku wspólnego, podpisane przez adwokata lub radcę prawnego. Taki krok może pomóc zrozumieć drugiej stronie, że ugoda majątkowa po rozwodzie jest lepszym rozwiązaniem, pozwalającym uniknąć kosztów i emocji związanych z procesem sądowym.