Zazwyczaj proces przyjmowania lub odrzucania spadku nie generuje poważnych trudności, jednak staje się bardziej złożony, gdy dotyczy osób znajdujących się w stanie upadłości konsumenckiej. Poniżej prezentujemy kluczowe wskazówki dotyczące postępowania ze spadkiem w przypadku upadłości konsumenckiej.

Czy możliwe jest przyjęcie spadku po zadeklarowaniu upadłości konsumenckiej? Dłużnik w trakcie postępowania upadłościowego nie może bezpośrednio przyjąć spadku. Jest to spowodowane ogólną zasadą postępowania upadłościowego, zgodnie z którą osoba ta traci kontrolę nad swoim majątkiem i nie może nabywać nowych aktywów. Spadek przypisany osobie będącej w upadłości natychmiast staje się częścią masy upadłościowej, służąc do pokrycia roszczeń wierzycieli. W przypadku pytań dotyczących spadku podczas upadłości warto zasięgnąć porady specjalisty, który oceni sytuację i zasugeruje odpowiednie działania. Trzeba też pamiętać, że spadek zazwyczaj jest przyjmowany, jeśli nie zagraża on procesowi upadłościowemu, a jego wartość dodawana jest do masy upadłościowej na mocy decyzji sędziego-komisarza. W niektórych sytuacjach istnieje możliwość zachowania spadku.

Jak zabezpieczyć spadek podczas upadłości konsumenckiej? Ochrona spadku jest możliwa w określonych okolicznościach. Aby tego dokonać, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku o wyłączenie spadku z masy upadłościowej. Początkowo spadek wchodzi automatycznie w skład masy, jednak może zostać odzyskany przez dłużnika. Jest również możliwe, że sędzia-komisarz zdecyduje o wyłączeniu spadku, jeśli jest on obciążony długami, które mogłyby negatywnie wpłynąć na procedurę upadłościową. To wskazuje na możliwość, że spadkobierca może otrzymać zadłużenie.

Czy można przyjąć spadek po osobie w trakcie upadłości konsumenckiej? Przyjęcie spadku po osobie będącej w procesie upadłościowym jest możliwe i nie musi być obarczone dużym ryzykiem. Przyjęcie długów spadkodawcy może wydawać się ryzykowne, na przykład w przypadku zadłużonego mieszkania. Ważne jest jednak świadome podejście do sprawy, gdyż przyjęcie spadku z długami może okazać się bezpieczne, jeśli spadek zostanie przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Wówczas ewentualne roszczenia wierzycieli będą mogły zostać zaspokojone wyłącznie z wartości spadku.

Zbierając istotne informacje o upadłości konsumenckiej i spadku, warto podkreślić, że przepisany majątek spadkobiercy upadłego automatycznie wchodzi w skład masy upadłościowej. Jednak istnieje możliwość wyłączenia pewnych składników majątku, aby na przykład uniknąć ich licytacji.