W dniu dzisiejszym podnosimy dosyć nieprzyjemny temat. Dokładnie jest to zatrzymanie nieletniego. Zapraszamy serdecznie do lektury nowego artykułu na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku.

Kiedy nieletni możne zostać zatrzymany?

Nieletni może zostać zatrzymany przez Policję lub Straż Graniczną. Trzeba na wstępie zaznaczyć, że dziecko nieletnie to osoba powyżej 13 roku życia, a przed 18 urodzinami. Funkcjonariusze mogą zatrzymać taką osobę, gdy jest uzasadnione podejrzenie, że została przez tą osobę popełniony czyn karalny oraz jest obawa, że zostanie ona ukryta lub zostaną zatarte ślady. W takiej sytuacji nieletni dostarczany jest do policyjnej izbie dziecka. Takie zatrzymanie zawsze jest potwierdzone protokołem, w którym znajdziemy takie informacje jak miejsce, data, godzinę oraz przyczynę zatrzymania.

Jak wygląda przebieg zatrzymania nieletniego?

Na samym początku Policja przedstawia zatrzymanemu przyczyny owego zatrzymania oraz prawa, które tej osobie przysługują. W przedstawieniu tych praw powinna być także informacja na temat pomocy adwokata, co trzeba pamiętać jest bardzo ważne. Następnym krokiem jest przesłuchanie. Bardzo ważną sprawą jest także to, że na żądanie nieletniego trzeba mu umożliwić nawiązanie kontaktu z opiekunami lub rodzicami lub adwokatem. Policja od razu po zatrzymaniu nieletniego informuje o tym rodziców owego.

Najpóźniej 24 godziny po zatrzymaniu trzeba powiadomić o tym fakcie właściwy sąd rodzinny.

Kiedy należy zwolnić zatrzymanego nieletniego?

Są sytuacje gdy nieletniego trzeba niezwłocznie zwolnić i przekazać opiekunom prawnym. Takie sytuacje to: polecenie sądu rodzinnego, ustalanie przyczyny zatrzymania, nie dotrzymanie terminu powiadomienia sądu rodzinnego, o którym pisaliśmy powyżej lub w ciągu 48 godzin od chwili zawiadomienia właściwego sądu rodzinnego o zatrzymaniu nieletniego nie ogłoszono nieletniemu postanowienia o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich lub tymczasowym umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, rodzinie zastępczej zawodowej albo w zakładzie leczniczym.

W każdej kłopotliwej sytuacji ważna jest skuteczna oraz profesjonalna pomoc. Taką pomoc prawną otrzymacie Państwo w naszej Kancelarii Adwokackiej, gdzie znajdą Państwo doświadczonych prawników. Zapraszamy serdecznie do naszej Białostockiej Kancelarii Prawniczej.