Alimenty to regularne świadczenia pieniężne mające na celu zapewnienie środków do życia osobie, która nie jest w stanie sama się utrzymać. W praktyce najczęściej mówimy o alimentach dla dzieci, ale mogą one dotyczyć także innych członków rodziny. Czy jednak po orzeczeniu alimentów można ubiegać się o ich podwyższenie? Odpowiedź brzmi: tak. W tym artykule wyjaśniamy, kiedy można podjąć takie kroki.

Zmiana potrzeb uprawnionego

Jeśli potrzeby osoby, która otrzymuje alimenty (np. dziecka), zwiększają się – na przykład z powodu wyższych kosztów leczenia, edukacji czy innego istotnego wzrostu kosztów utrzymania – może to być podstawą do żądania podwyższenia alimentów.

Poprawa sytuacji materialnej zobowiązanego

Jeśli osoba zobowiązana do płacenia alimentów doznała znaczącej poprawy sytuacji materialnej (na przykład znacznie wyższe zarobki, spadek), jest to kolejny argument przemawiający za podwyższeniem alimentów.

Inflacja i wzrost cen

Wzrost cen i inflacja mogą wpłynąć na realną wartość alimentów. Jeżeli alimenty ustalone kilka lat temu nie są już adekwatne do obecnej sytuacji ekonomicznej, można się starać o ich podwyższenie.

Zmiana sytuacji życiowej

Różne wydarzenia, takie jak narodziny kolejnego dziecka, poważne choroby czy nieprzewidziane zdarzenia mogą stać się powodem do zwrócenia się z wnioskiem o podwyższenie alimentów.

Aby uzyskać podwyższenie alimentów, niezbędne jest złożenie stosownego wniosku do sądu, w którym należy wskazać nowe okoliczności oraz dowody potwierdzające te okoliczności. Warto przy tym skorzystać z pomocy profesjonalisty, który pomoże prawidłowo przygotować wszystkie dokumenty oraz reprezentować wnioskodawcę przed sądem.

Jeżeli masz wątpliwości czy Twoja sytuacja uprawnia Cię do starania się o podwyższenie alimentów, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Sylwia Tokarzewska w Białymstoku. Jesteśmy tu, aby pomóc i udzielić profesjonalnej porady.