Testament jest dokumentem o ogromnej wadze, pozwalającym osobie żyjącej określić, jak mają zostać podzielone jej dobra po śmierci. Chociaż wielu z nas przywiązuje dużą wagę do prawidłowego sporządzenia testamentu, istnieją sytuacje, w których jego ważność może być kwestionowana. W jakich okolicznościach testament może być podważony? Przedstawiamy kilka kluczowych aspektów, które warto mieć na uwadze. Zapraszamy do lektury nowego artykułu na blogu Kancelarii Adwokackiej z Białegostoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską.

Brak zdolności do czynności prawnych

Aby testament był ważny, osoba sporządzająca musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych w chwili jego sporządzenia. Jeśli można udowodnić, że osoba ta była chorobowo upośledzona umysłowo lub miała inne poważne problemy psychiczne uniemożliwiające świadome podejmowanie decyzji, testament może być uznany za nieważny.

Niewłaściwa forma testamentu

Polskie prawo określa konkretne formy testamentu (np. testament holograficzny, notarialny). Jeśli testament nie spełnia wymogów formalnych danej formy, może zostać unieważniony.

Nacisk czy groźby

Jeśli osoba sporządzająca testament była pod wpływem groźby, nacisku lub innych form manipulacji przez osobę trzecią, testament może zostać zakwestionowany.

Błędy w treści

Jeśli w testamencie występują sprzeczności lub niejasności, które uniemożliwiają jednoznaczne określenie woli spadkodawcy, może to być podstawa do podważenia jego ważności.

Późniejszy testament

Jeżeli po sporządzeniu testamentu spadkodawca sporządzi kolejny dokument, który ma charakter testamentu i jest ze sobą sprzeczny, to późniejszy testament zastępuje wcześniejszy.

Naruszenie zakazu dziedziczenia

W niektórych okolicznościach, np. gdy świadek testamentu jest jednocześnie jego beneficjentem, testament może być podważony ze względu na naruszenie przepisów prawa.

Podsumowując, chociaż testament jest mocnym narzędziem prawnym, jego ważność może być podważona w wielu sytuacjach. Jeśli masz wątpliwości dotyczące ważności testamentu lub chciałbyś/chciałabyś sporządzić taki dokument zgodnie z prawem, zachęcamy do skorzystania z pomocy profesjonalistów. Nasi adwokaci w Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku z chęcią Ci pomogą.