W dzisiejszym artykule na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez Mecenas Sylwię Tokarzewską wracamy do tematu rozwodów. W jakich przypadkach można odmówić rozwodu? Czy w sytuacji gdy chcemy się rozwieść to możemy uzyskać odpowiedź odmowną? Jeżeli tak to w jakich sytuacjach? Zapraszamy do lektury nowego wpisu na naszej stronie gdzie przekazujemy informacje równocześnie udowadniając nasz profesjonalizm oraz doświadczenie w sprawach rozwodowych.

Gdy chcemy odmówić rozwodu

Ważną kwestią, którą musimy przypomnieć na początku jest to, że rozwód to proces. Drugą kwestią jest to, że w rozwodzie mamy dwie strony – powoda oraz osobę pozwaną. Każda ze stron zajmuje swoje stanowisko. Chociaż powinna. W innym przypadku to jest gdy nie zajmujemy stanowiska to ryzykujemy wydania wyroku zaocznego. Stanowisko o którym mówimy powinno być jasne oraz klarowne. Sędzia nie orzeknie niczego ponad to co zostanie mu przedstawione więc nie może na przykład odnieść się do tego, że nie chcesz rozwodu jeżeli tego nie wie. Aby rozwód nie doszedł do skutku muszą zajść negatywne przesłanki wobec niego. Pierwszą przesłanką, która może doprowadzić do braku rozwodu jest współżycie społeczne. W przypadku gdy Sędzia stwierdzi, że rozwód zakłóciłby reguły takiego współżycia to może oddalić powództwo. Przykładem takiego współżycia społecznego może być przewlekła choroba drugiej strony, która może powodować trudności w samodzielnym funkcjonowaniu.

Brak ustania pożycia, a odmowa rozwodu

Innym przykładem sytuacji gdy Sędzia może odmówić rozwodu jest brak zakończenia któregoś z filarów małżeństwa. Takie filary to: więź emocjonalna, więź fizyczna i więź gospodarcza. Zdarzają się sytuacje gdzie obie osoby żyją jak w małżeństwie lecz w pewnym momencie jedna z nich wystosowała pozew rozwodowy. Pamiętajmy jednak, że sąd ustala stan faktyczny pożycia małżeńskiego na czas wydawania wyroku, a nie na czas wniesienia pozwu. Inaczej mówiąc – jeżeli takie pożycie ustało po złożeniu wniosku to odmowa rozwodu może być utrudniona, a nawet niemożliwa.

Brak zgody na rozwód ze wzgląd na dobro dzieci

Gdy w małżeństwie są małoletnie dzieci to sąd przede wszystkim patrzy na dobro owych. Jednak odmowa rozwodu z tego powodu jest dosyć ciężka z powodu tego, że kwestie opieki nad dziećmi oraz ich utrzymania sąd ustala w oddzielnej sprawie. Niesamowicie ważnym jest nawiązanie współpracy z doświadczonym adwokatem, który pomoże nam w takiej sprawie. Zachęcamy do kontaktu oraz nawiązania współpracy z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką.

Podsumowując: sąd może odmówić rozwodu gdy jest on sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, skrzywdziłby on dzieci lub nie nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Dziękujemy serdecznie za lekturę. Nasza Kancelaria Adwokacka z Białegostoku ma ogromne doświadczenie w sprawach związanych z rozwodami i nie tylko. Zapraszamy serdecznie do kontaktu i nawiązania współpracy.