W dzisiejszym artykule na blogu naszej Białostockiej Kancelarii Adwokackiej kontynuujemy temat: Jak wygląda przebieg rozprawy rozwodowej. Jest to bardzo ciężka rozprawa dlatego powinniśmy skorzystać z pomocy rzetelnego adwokata. Taka jest nasza Kancelaria, która współpracuje z osobami nie tylko z Białegostoku lecz także z wszystkimi Polakami z całego świata. Zapraszamy do kontaktu.

Jakie pytania mogą się zdarzyć podczas rozprawy rozwodowej?

Podczas rozprawy rozwodowej (także o separację) dąży aby do tego żeby ustalić okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, sytuacji dzieci oraz (jeżeli ustalone jest powództwo) przyczyn, które sprawiły stronę do pozwania.

Pytania, które zostaną zadane przez sąd w trakcie rozprawy rozwodowej.

W trakcie rozprawy rozwodowej jest zespół pytań, które na pewno zostaną zadane przez sędziego. Oto one:

– Kiedy został zawarty związek małżeński

– Dlaczego i kiedy związek zaczął się psuć?

– Kiedy nastąpi rozpad pożycia małżeńskiego?

– Kiedy nastąpiło ostatnie pożycie małżeńskie?

– Czy małżeństwo się kocha?

– Kiedy zakończyła się uczuciowa strona związku?

– Od kiedy nie jest prowadzony wspólne gospodarstwo domowe?

– Proszę podać informację czy małżonkowie zawierali umowę majątkową?

– Czy istnieją wspólne, nieletnie dzieci?

– Czy któryś z współmałżonków ma pozamałżeńskie dzieci?

– Czy istnieje szansa na pojednanie?

Są to ciężkie pytania i dobrze jest opracować odpowiedzi wraz z adwokatem. Odpowiedzi na wszelkie pytania o daty dobrze jest ustalić między sobą wcześniej. Usprawni to proces.

Jak wygląda postępowanie dowodowe w sprawie rozwodowej?

Celem postępowania dowodowego przy sprawie rozwodowej jest ustalenie okoliczności, które doprowadziły do zupełnego oraz trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. Ustalana jest także sytuacja z małoletnimi dziećmi współmałżonków. W tej części rozprawy przedstawia się dowody, które wskazują na przykład alkoholizm lub zdradę, któregoś z współmałżonków. Bardzo ważna informacja – sąd może oddalić wnioski dowodowe jeżeli uzna je za zbyteczne. Nawet te, które zostały złożone w terminie.

Za tydzień przedstawimy Państwu rodzaje dowodów, które mogą być wykorzystane w trakcie rozprawy rozwodowej. Zapraszamy serdecznie do kontaktu oraz nawiązania współpracy. Współpracujemy nie tylko z osobami z Białegostoku. Prowadzimy sprawy rozwodowe osób, które na stałe przebywają za granicą. W takiej sytuacji kontaktujemy się oraz wszystko ustalamy poprzez telefon i mail. Zapraszamy serdecznie.