Sty 28

Czy po śmierci osoby bliskiej musimy spłacać Jej długi?

Tags: , , , , , ,
Czy po śmierci osoby bliskiej musimy spłacać Jej długi?
Co dziedziczymy po zmarłej osobie? Czy są to tylko dobra majątkowe? Czy także zobowiązania finansowe tej osoby? Dzisiaj przedstawimy ten temat dla wszystkich Klientów naszej Kancelarii w Białymstoku i nie tylko.

Ile mamy czasu na odwołanie po przyjęciu zobowiązań podatkowych w spadku?

Dziedziczenie długów to temat bardzo bulwersujący. Szczególnie tych, którzy przyjęli długi po zmarłym bliskim w nieświadomości. Osoby wymienione w spadku mają 6 miesięcy na odwołanie. Okres ten jest liczony, w którym dowiedziały się o tytule powołania którym najczęściej jest dzień śmierci osoby bliskiej, lub dzień otwarcia testamentu. Przez owe 6 miesięcy możemy zdecydować czy przyjmujemy czy odrzucamy spadek. Trzeba pilnować tego terminu. Gdy nie dopełnimy formalności (nie złożymy odpowiedniego oświadczenia) oznacza to, że dziedziczymy „z urzędu”. Ostatnie zmiany w przepisach w zakresie prawa spadkowego poprawią sytuację osób, które nieświadomie dziedziczą zadłużenie.

Co dziedziczymy po osobie zmarłej?

Tzw. masa spadkowa to nie tylko ruchomości i nieruchomości, które stanowią wartość dodatnią (np. samochód lub mieszkanie) ale także pasywa – długi. Są to przykładowo niespłacone raty kredytowe lub rachunki.

Czy zawsze muszę przyjmować spadek?

Nie zawsze trzeba przyjmować spadek. Nie ma tutaj znaczenia czy zostaliśmy wymienieni w testamencie czy dziedziczymy według ustawowej kolejności dziedziczenia. Od czasu otwarcia testamentu lub dnia śmierci osoby bliskiej mamy 6 miesięcy na złożenie odpowiedniego oświadczenia. Trzeba to zrobić przed sądem lub w kancelarii notarialnej. Są jednak odstępstwa w tym terminie. Obrazuje to przykład – jeżeli osoby powołane do dziedziczenia w pierwszej kolejności odrzucą spadek, termin dla spadkobierców wchodzących na ich miejsce zaczyna się w chwili, w której dowiedzieli się o tytule swojego powołania.

Kiedy przyjmować spadek?

Trzeba skalkulować czy opłaca nam się przyjęcie spadku. Jeżeli w jego skład wchodzą głównie długi powinniśmy odrzucić spadek. Jednak gdy w skład masy spadkowej wchodzi znaczny majątek zmarłego, a długi to tylko niewielka część możemy rozważyć przyjecie spadku.

Jakie są sposoby przyjęcia spadku?

Występują dwa sposoby na przyjęcie spadku:

1. Spadek z dobrodziejstwem inwentarza – spadkobierca dziedziczy spadek, ale jego odpowiedzialność za długi zmarłego ogranicza się do wartości otrzymanych aktywów.

2. Przyjęcie spadku wprost – oznacza przyjecie całego spadku, bez stawiania jakichkolwiek warunków. Także wszelkich długów, które w razie większej wartości niż reszta majątków, musimy pokryć z własnej kieszeni.

Co jeżeli nie złożyłem oświadczenia w ciągu 6 miesięcy od daty śmierci osoby bliskiej?

Jeżeli nie złożyliśmy oświadczenia w odpowiednim terminie dziedziczymy spadek „z urzędu”. Kiedyś było to dziedziczenie wprost. Jednak przepisy zmieniły się w październiku 2015 roku w zakresie prawa spadkowego. Zmiany te wprowadziły to, że w sytuacji opisanej powyżej dziedziczą spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Sposób ten wiąże się z potrzebą sporządzenia wykazu inwentarza.

Co to jest wykaz inwentarza?

W wykazie należy ujawnić przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku. W inwentarzu uwzględniamy także długi spadkowe.

Czy spadek z dobrodziejstwem inwentarza rozwiązuje wszelkie problemy?

Niestety taki sposób dziedziczenia nie rozwiązuje wszelkich problemów. Odpowiada on za część długów, lecz jeżeli nastąpi zwłoki z płatnością komornik zajmie odziedziczony majątek. W takiej sytuacji może także zająć prywatny samochód lub konto bankowe. Ważną rzeczą jest też to, że ograniczona odpowiedzialność nie obowiązuje w przypadku wierzytelności zabezpieczonych hipoteką. W tym przypadku wierzyciel owej hipoteki może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką. Bez względu na ograniczenia wynikające z przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Jak widać sprawy spadkowe nie są łatwe. W razie wszelkich pytań zapraszamy do naszej Kancelarii znajdującej się w Białymstoku.

Sylwia Tokarzewska-Cybulko

Leaderem Kancelarii jest adwokat Sylwia Tokarzewska – Cybulko, która jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2010 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Białymstoku (numer wpisu: 578). Właściciel Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku. Od 2015 r. posiada uprawnienia mediatora sądowego.