W dzisiejszym artykule na blogu Białostockiej Kancelarii Adwokackiej poruszymy temat zachowku. Spory sądowe dotyczące tego tematu nie są częste, lecz niesamowicie ważne. Zapraszamy do lektury.

Czym jest zachowek?

W najbardziej prostych słowach – zachowek to procentowy ułamek kwoty wartości udziału spadkowego, który należy się spadkobiercy ustawowemu, gdy zastosowane jest dziedziczenie ustawowe. Oznacza to, że osobie, której należy się zachowek nie przysługuje roszczenie, które ma na celu wydania rzeczy zaliczanej do spadku. Jedyne czego może się domagać to zapłaty dla siebie określonej kwoty pieniężnej, która stanowi ułamek wartości udziału spadkowego.

Po co jest instytucja zachowku?

Zachowek istnieje po to aby chronić interesy osób najbliższych dla spadkodawcy. Trzeba chronić w ten sposób członków najbliższej rodziny spadkodawcy. Niestety w innym przypadku majątek spadkodawcy może być rozporządzony niekorzystnie poprzez testament lub poprzez darowizny.

Kto ma uprawnienia do zachowku?

Osoby, które mają prawo do zachowku to małżonek spadkodawcy oraz zstępni, do których zaliczamy dzieci, wnuki, prawnuki itd. Gdy w chwili śmierci spadkodawca nie miał zstępnych to prawo do zachowku przysługuje rakże rodzicom.

Są także osoby, którym zachowek nie przysługuje. Są to na przykład osoby które zostały wydziedziczone w testamencie oraz osoby, które odrzuciły spadek.

Jaka może być wysokość zachowku?

Zachowek to z zasady połowa wartości udziału spadkowego, który by przypadał uprawnionemu przy dziedziczeniu stawowego. Istnieje odstępstwo od tej zasady – gdy osoba, której należy się zachowek jest trwale niezdolna do pracy lub gdy jest nieletnia to zachowek wynosi dwie trzecie wartości udziału spadkowego.

Kiedy można ubiegać się o zachowek?

O zachowek można się ubiegać gdy nie otrzymało się należnej części majątku spadkowego. Także gdy otrzyma się mniejszą kwotę niż wynosi zachowek to można ubiegać się o uzupełnienie. Wtedy powinna zostać wypłacona różnica.

Prawo do zachowku jest dosyć skomplikowane. Dlatego dobrze jest skontaktować się z prawnikiem, który ma doświadczenie w tego typu sprawach oraz charakteryzuje się wysokim profesjonalizmem. Taką Kancelarią Adwokacką jest nasza Kancelaria. Działamy w Białymstoku lecz współpracujemy z ludźmi z całego świata. Twarzą w twarz oraz poprzez telefon i mail. Zapraszamy do kontaktu.