Rozwód to decyzja praktycznie ostateczna. Jednak czy tak samo jest z wyrokiem, w którym rozstrzygnięta została kwestia kontaktów z dziećmi? Zapraszamy do lektury nowego artykułu na blogu Kancelarii Adwokackiej z Białegostoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską.

Gdzie orzeka się o zmianie kontaktów z dziećmi?

Jak jak napisaliśmy w pierwszym akapicie – Sprawa kontaktów z dziećmi nie jest tak samo ostateczna jak rozwód czy orzeczenie dotyczące podziale majątku. Sąd, który orzeka w sprawach kontaktów z dziećmi to Sąd Rejonowy, a dokładnie wydział rodzinny. Nawet, gdy kontakty te zostały ustalone przez Sąd Okręgowy to po rozwodzie zmianę tych kontaktów będzie w rękach Sądu Rejonowego. Wniosek o taką zmianę trzeba kierować do sądu opiekuńczego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy ta sprawa, czyli dziecka.

Jakie są podstawy do wniosku o zmianę kontaktów z dziećmi?

Jak zawsze przy każdej sprawie związanej z dziećmi najważniejsze jest dobro dziecka. Mówi o tym Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Gdy chcemy rozszerzenia kontaktów

Gdy chcemy uzyskać rozszerzenie kontaktów z dziećmi nie możemy we wniosku zaznaczać, że “jesteśmy już gotowi na więcej spotkań” i tym podobnych. Najczęściej wystąpienie z wnioskiem jest możliwe gdy kontakty nie są respektowane przez rodzica, u którego przebywa dziecko. Możemy to też wykonać w sytuacji dla poprawy relacji rodzica uprawnionego do kontaktu z małoletnim dzieckiem. Powodem może być też wiek dziecka. Utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica jest mocną podstawą do zmiany tych kontaktów.

Gdy chcemy ograniczyć kontakty

Gdy kontakty nie są zgodne z dobrem dziecka możemy wnioskować o ich modyfikację. Najczęstsze przyczyny wnioskowania o takie ograniczenie to negatywny wpływ rodzica na wychowanie dziecka. Innym powodem może być nieodpowiednie realizowanie kontaktów przez uprawnionego – na przykład zabieganie po niewłaściwych miejsc czy spożywanie alkoholu w obecności dziecka. Może to też być słaba więź dziecka z uprawnionym do spotkań.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu temat zmiany kontaktów z dziećmi. Zapraszamy do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką, która specjalizuje się w prawie rodzinnym i mamy ogromne doświadczenie w tego typu sprawach.