W dzisiejszym artykule prosto od Białostockiej Kancelarii Adwokacki, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską pomówimy o rozwodzie. Jak przeprowadzić rozwód? Zapraszamy do lektury

Czym jest rozwód?

Rozwód to nic innego jak rozwiązanie małżeństwa, które prowadzone jest poprzez drogę rozwodową. Jest ono dokonywana na żądanie jednego lub obojga małżonków. Warunkiem koniecznym do rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia.

Pozew o rozwód

Pismem koniecznym od wystąpienia o rozwód jest pozew rozwodowy. Jest to pismo formalne, które posiada ustalony schemat. Muszą być tam zawarte dane powoda i pozwanego. Dane konieczne to imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL. Inne dane to data oraz miejsce sporządzenia pisma i sąd, do którego kieruje kierowany jest pozew. W dalszej części pozwu jest wniosek. To w tym miejscu decydujemy czy wnioskujemy o rozwód z orzekaniem o winie lub bez. Drugą kwestią jest informacja na temat wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i alimentach. Trzecia część przeznaczona jest na uzasadnienie wniosku rozwodowego. Musimy także podać datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego, wysokość zarobków, miejsce pracy oraz daty i miejsca urodzenia małoletnich dzieci. Wniosek kończymy podpisem i spisem załączników. Tak jak wspomnieliśmy – jest to pismo formalne i warto w tej sprawie odezwać się do sprawdzonego adwokata, który pomoże nam z tym pisem.

Złożenie pozwu o rozwód

Pozew rozwodowy powinniśmy złożyć w sądzie okręgowym, a dokładnie w wydziale cywilnym, a jeszcze dokładniej w biurze podawczym. Urzędnik, który przyjmuje pozew powinien umieścić na jego kopii potwierdzenie przyjęcia. Pozew możemy także przesłać drogą pocztową. Są też koszty rozwodowe. Jest to 600 złotych, która to opłata może być zniesiona w wyjątkowych okolicznościach.

Przebieg rozprawy rozwodowej

Już pisaliśmy dłuższe artykułu na temat przebiegu rozprawy rozwodowej, dlatego dzisiaj przedstawiamy to w krótszej wersji. Rozprawa składa się z kilku etapów. Pierwszym jest postępowanie dowodowe i może być ograniczone do przesłuchania. Sąd może także wyrazić konieczność przesłuchania świadków. Świadek musi mieć ukończone 13 lat.

Wyrok rozwodu

W wyroku sąd orzeka czyja to wina, komu powierzona jest władza rodzicielska oraz wysokość alimentów. Gdy mieszkanie jest własnością obu byłych małżonków to sąd określa także sposób korzystania z mieszkania do czasu podziału majątku.

Dziękujemy za lekturę. Rozwód jest bardzo sformalizowany oraz stresujący. Warto jest podjąć współpracę z adwokatem, który ma bardzo duże doświadczenie w sprawach rozwodowym. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką z Białegostoku, która ma ogromne doświadczenie oraz profesjonalne podejście do każdej sprawy.