W dzisiejszy artykule na blogu Białostockiej Kancelarii Adwokackiej, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską zmieniamy temat z rozwodu na separację. Jak uregulowana jest separacja w Polskim prawie? Zapraszamy do lektury

Jak uregulowana jest separacja w Polskim prawie?

Gdy chcemy znaleźć informacje o separacji w przepisach to musimy otworzyć Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Czym dokładnie jest separacja? Jest to rozkład pożycia między małżonkami, która jest niezbędną przesłanką do orzeczenia separacji. Rozkład pożycia między małżonkami jest to dokładnie zaprzestanie więzi uczuciowej, fizycznej oraz gospodarczej. Każdy z małżonków w takiej sytuacji może żądać aby sąd orzekł separację. Nie możemy jednak zapomnieć o istnieniu dwóch przesłanek negatywnych. Gdy one wystąpią to mogą stanowić istotną przeszkodę do orzeczenia separacji.

Aspekty prawne w separacji małżonków

Mimo zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego sąd może nie dopuścić do separacji, gdy w jej skutek może ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub gdy takie orzecznictwo byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Gdy nie ma dzieci to sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków. Może być też taka sytuacja gdzie jedno z małżonków żąda separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i takie żądanie jest uzasadnione to sąd powinien orzec rozwód. W sytuacji gdy rozwód nie jest dopuszczalny, a separacja jest uzasadniona to sąd może orzec separację. Gdy orzekana jest separacja to trzeba patrzeć na przepisy z artykułu 57 oraz 58. Artykuły te regulują orzeczenie o winie za rozkład pożycia oraz rozstrzygnięcie zawarte w wyroku orzekającym rozwód. Gdy separacja jest na podstawie zgodnego żądania małżonków sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia.

Dzieci, a separacja

Gdy sąd orzeka separację to rozstrzyga także o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi. Sąd rozstrzyga także o ponoszonych kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia także porozumienie małżonków, które mówi o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywania kontaktów z dziećmi. Może on przyznać władzę rodzicielską jednemu z rodziców wraz z ograniczeniem władzy drugiego małżonka lub pozostawić władzę w rękach obojga małżonków. Sąd orzeka również o sposobie korzystania z wspólnego mieszkania, czy eksmisji na żądanie drugiego małżonka. Przede wszystkim sąd orzeka uwzględniając potrzeby dzieci oraz małżonków, którzy mają powierzoną władzą rodzicielską.

Jakie są skutki separacji?

Skutki separacji ma praktycznie takie skutki jak rozwód. Jest jedna zasadnicza różnica – przy separacji małżeństwo trwa dalej i nie można zawrzeć nowego małżeństwa. Małżonek nie może także powrócić do wcześniejszego nazwiska. Separację można także zakończyć na zgodne żądanie małżonków.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu temat separacji. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką, która ma bogate doświadczenie w wszelkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego.