Dzisiaj na łamach bloga Kancelarii Adwokackiej z Białegostoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską wracamy do tematu alimentów. Jednak dzisiaj nie będziemy mówić o małoletnich dzieciach, a o osobach dorosłych. Zapraszamy do lektury nowego artykułu na naszym blogu, gdzie pomówimy o alimentach na wiecznego studenta.

Przykład sprawy

Nie jeden i nie dwa razy słyszeliśmy o sprawach – ojciec ma zobowiązanie do płacenia alimentów na rzecz jeszcze małoletniego dziecka. Jednak lata mijają i dziecko ma na przykład 27 lat i właśnie podejmuje trzeci lub czwarty kierunek studiów. Na poprzednich nie mógł się odnaleźć. Oczywiście w czasie ciągłym oczekuje finansowego wsparcia ze strony swojego ojca. Czy taka sytuacja uzasadnia konieczność dalszego łożenia na dziecko, które się uczy?

Odpowiedź na pytanie z tytułu artykułu

Niezmienne jest jedno – rodzice są zobowiązani do płacenia za utrzymanie dziecka w takim stopniu aby miało ono gwarancję rozwoju i wychowania. Jest to obowiązek, który ciąży na matce oraz na ojcu i nie jest zależne od tego w jakich stosunkach rodzice są z dzieckiem i jakie mają stosunki między sobą. Pamiętajmy, że taki obowiązek nie wygasa w sposób automatyczny po ukończeniu przez dziecko osiemnastego roku życia, czyli po osiągnięciu przez niego pełnoletności. Praktyka uczy, że obowiązek taki wygasa (oczywiście nie automatycznie) po usamodzielnieniu się dziecka. Takie usamodzielnienie najczęściej łączy się z ukończeniem edukacji – bardzo często po ukończeniu szkoły wyższej.

Alimenty na wiecznego studenta

Jak sama nazwa wskazuje – wieczny student nie zakończył swojej edukacji. Chce są kontynuować i w nią podążać. Jednak nie jest to równoznaczne z ciągłym łożeniem przez rodziców na takie dziecko. Zasadne jest oczekiwanie ojca do zwolnienia go z obowiązku łożenia na dorosłe dziecko. Osoba uprawniona jest do zakończenia swojego okresu życia gdy się ona uczy i powinna wejść na rynek pracy. Niepowodzenie w wyborze kierunku studiów można uznać jako usprawiedliwienie, jednak nadużywanie takiej drogi nie usprawiedliwia ciągłego obciążenia alimentami. Pamiętajmy jednak nie można “od tak” przestać płacić alimentów. Najlepszym wyjściem jest skontaktowanie się z adwokatem, który ma doświadczenie w tego typu sprawach i wspólnie postaram się osiągnąć zamierzony efekt.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu temat alimentów na wiecznego studenta. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką, która posiada ogromne doświadczenie w sprawach typu alimenty czy rozwody.