Niedziala i wraz z nią nowy artykuł na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko. Pomówimy dzisiaj o rozwodach. Czego można żądać w pozwie rozwodowym? Zapraszamy do lektury – warto zapoznać się z tym wpisem na naszej stronie.

Orzeczenie o rozwód

Gdy Sąd orzeka o rozwodzie to robi to na podstawie całokształtu, który tworzy się w trakcie prowadzonych rozpraw.

Wina za rozwód

Pierwszym punktem jest ustalenie czy i który z zaraz byłych małżonków ponosi winę za rozkład pożycią małżeńskiego. Oczywiście jest to kwestia poruszana gdy pozew zawiera chęć ustalenia owej winy. Gdy oboje małżonków zgodnie wystosuje takie żądanie to sąd może zaniechać orzeczenia o winie. Jest to równoznaczne z tym, że żaden z małżonków winy za rozwód nie ponosi.

Ustalenie władzy rodzicielskiej

Gdy dochodzi do rozwodu i małżeństwo ma dzieci to trzeba ustalić władzę rodzicielską oraz kontakty rodziców z dzieckiem lub dziećmi. Sąd bierze pod uwagę pisemne porozumienie małżonków, którzy przedstawiają swoją propozycję sposoby wykonania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywania kontaktów między rodzicami, a dzieckiem po rozwodzie. Gdy przedstawiony sposób jest zgodny z dobrem dziecka to sąd może przychylić się do tej prośby. Gdy jest więcej niż jedno dziecko to rodzeństwo powinno wychowywać się razem. Oczywiście jeżeli dobro dziecka wymaga innego rozwiązania to szuka sie innego rozwiązania. Gdy następuje brak porozumienia to sąd bierze pod uwagę prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców. Oczywiście Sąd może powierzyć pełną władzę rodzicielską jednemu z rodziców i ogranicza ową władzę dla drugiego rodzica z określeniem obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Oczywiście musi przemawiać za to dobrem dziecka. Podsumowując – orzeczenie o pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zwieszenie może zwierać się o wyroku orzekającym rozwód.

Koszty utrzymania dziecka

W jakiej wysokości każdy z małżonków powinien ponosić koszty utrzymania dziecka? To także ustala sąd przy rozwodzie.

Jaki sposób wykorzystywać wspólnie zajmowane mieszkanie?

Najczęściej małżeństwo posiada jedno mieszkanie, które zajmuje wspólnie. Po rozwodzie następuje pewien czas, w którym oboje byłych małżonków mieszka wspólnie w tym mieszkaniu. W sytuacji, gdy jeden z małżonków w sposób rażący łamie postanowienia wspólnego mieszkania to sąd może nakazać jego eksmisję. Oczywiście po rozwodzie następuje także podział majątku, który zawiera także te wspólne mieszkanie.

To pokrótce wszystko co chcieliśmy Państwu przekazać w dzisiejszym artykule. Dziękujemy serdecznie za lekturę i oczywiście zapraszamy do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko. Prowadzimy współpracę na miejscu oraz w sposób zdalny – poprzez mail i telefon. Dzięki temu nie ogranicza nas pandemia oraz geografia.