Co jest niesamowite ważne gdy decydujemy się na zakończenie związku małżeńskiego? Nawiązanie współpracy z doświadczonym i profesjonalnym adwokatem. Takim prawnikiem jest mecenas Sylwia Tokarzewska-Cybulko ze swojej Kancelarii Adwokackiej z Białegostoku. Zapraszamy serdecznie do lektury najnowszego artykułu na naszym blogu gdzie poruszymy temat nowego związku przed wydaniem orzeczenia o rozwodzie. Czy taki związek warunkuje winę za rozwód?

Kiedy sąd może orzec rozwód?

Sąd orzeka o rozwodzie tylko w sytuacji gdy nastąpi trwały oraz zupełny rozkład pożycia między (niedługo)byłymi małżonkami. Muszą ustać także między nimi wszelkie więzi. Rozwód może się zakończyć z orzeczeniem wyłącznej winy jednej strony lub obojga małżonków lub orzeczenie o winie może być zaniechane – na zgodny wniosek obu stron.

Kiedy sąd może orzec o winie jednego z małżonków?

Tak jak już napisaliśmy – wina za rozwód może spaść na na jedną ze stron rozwodu. Dzieje się tak w sytuacji gdy jest ona odpowiedzialna za działania lub zaniechanie owej osoby, które narusza przepisy obowiązującego prawa i zasad współżycia społecznego i przez to powoduje zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Przykładami takich zachowań to popadnięcie w nałóg, zdrada, dopuszczanie się gróźb lub agresja.

Wejście w nowy związek przed orzeczeniem małżeństwa, a uznanie winy za rozwód

Do roli sądu należy między innymi ustalenie kiedy jedna ze stron dopuściła się zdrady małżeńskiej. Ustala on także jak w tamtym momencie wyglądały relacje stron – czy rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił przed czy po owej zdrady.

Nakreślmy sytuację – trzeba wskazać i udowodnić, że zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego oraz wygaśnięcie wszelkich więzi łączących małżonków mogło nastąpić jeszcze przed wstąpieniem małżonka w nowy związek. Gdy taka sytuacja nastąpiła to zdrada nie może być traktowana jako przyczyna rozpadu małżeństwa. Jest to jednoznaczne z tym, że przez to rozwód nie będzie zakończony z wyłączną winą tej osoby.

Oczywiście to tylko jeden z aspektów związanych z rozwodem. Jest to niezwykle rozbudowany temat pod kątem prawnym. Dlatego niesamowicie ważne jest nawiązanie współpracy z adwokatem, któremu możemy zaufać dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi. Zapraszamy serdecznie do nawiązania współpracy z naszą Kancelarią Adwokacką z Białegostoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko. Współpracujemy w Białymstoku oraz w sposób zdalny – dzięki temu nie ogranicza nas geografia oraz pandemia. Zapraszamy do kontaktu.