Dzisiaj na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską poruszymy temat, który nie jest przyjemny. Czym jest ubezwłasnowolnienie? Czy są różne rodzaje owego? Zapraszamy serdecznie do lektury i kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią.

Czym jest ubezwłasnowolnienie?

Ubezwłasnowolnienie to instytucja, która ma na celu regulację sytuacji człowieka, który nie jest w stanie kierować swoimi czynami. Może być to skutek choroby psychicznej, niedorozwój umysłowy lub innego rodzaju zaburzenie psychiczne. Takimi zaburzeniami mogą być na przykład narkomania lub pijaństwo. Dla osoby ubezwłasnowolnionej ustala się opiekę lub kuratelę w sytuacji gdy taka osoba nie pozostaje pod władzą rodzicielską.

Jakie są rodzaje ubezwłasnowolnienia?

Ubezwłasnowolnienie możemy podzielić na całkowite lub częściowe. Ubezwłasnowolnienie całkowite jest możliwe przy osobie, która ukończyła trzynaście lat, a ubezwłasnowolnienie częściowe w sytuacji osoby pełnoletniej. Instytucja, która decyduje czy można zastosować ubezwłasnowolnienie i jeżeli tak to jaki rodzaj to sąd. Decyzja taka jest podejmowana na podstawie stanu psychicznego danej osoby oraz tego czy jest ona w stanie samodzielnie podejmować decyzję oraz zarządzać swoim majątkiem.

Jakie są skutki ubezwłasnowolnienia?

W przypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego traci się zdolności do czynności prawnych i ustanawia się opiekuna prawnego. Wyjątkiem są powszechnie zawierane umowy życia codziennego. Taka umowa jest ważne w przypadku braku wniesienia za sobą pokrzywdzenia osoby, która jest ubezwłasnowolniona.

Różnica w przypadku ubezwłasnowolnienia częściowego jest to, że taka osoba może samodzielnie zarządzać swoim majątkiem. Oczywiście jedynie w przypadku gdy sąd opiekuńczy nie postanowi w inny sposób.

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Nie każdy może złożyć taki wniosek. Może być on złożony do sądu okręgowego, który przynależny jest do miejsca zamieszkania osoby, której on dotyczy i mogą go złożyć: małżonkowie, krewni w linii prostej i rodzeństwo oraz przedstawiciel ustawowy.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu temat ubezwłasnowolnienia. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką, która znajduje się w Białymstoku, ale dzięki współpracy zdalnej możemy podjąć się sprawy z osobami z całej Polski, a nawet świata. Zapraszamy.