Dzisiaj na blogu  Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko, pomówimy na temat zasiedzenia nieruchomości? Czym to jest? Co reguluje przepisy z tym związane? Zapraszamy do lektury najnowszego artykułu na naszym blogu.

Co reguluje przepisy na temat zasiedzenia nieruchomości?

Na samym początku musimy napisać, że to w Kodeksie Cywilnym znajdziemy przepisy, które regulują instytucję zasiedzenia nieruchomości. Zasiedzenie takie to pierwotny i nieodpłatny sposób do nabycia praw własności dzięki upływie czasu. Nie trzeba do niego oświadczeń woli lub podejmowania innych czynności. W przepisie zawartym w artykule 172 owego Kodeksu znajdziemy informację, że zasiedzieć daną nieruchomość może posiadacz owej (będący posiadaczem samoistnym) od dwudziestu lat. Gdy uzyskał on posiadanie w złej wierze to termin ten wydłuża się do trzydziestu lat.

Kto jest posiadaczem samoistnym?

Posiadaczem samoistnym jest osoba, która włada nieruchomość jak właściciel. Musi on posiadać rzeczywistą wolę zatrzymania rzeczy, której dotyczy zasiedzenie. Powinien on wykonywać wszystkie rzeczy, które się z tym wiążą. Jest to na przykład korzystanie z nieruchomości, rozporządzanie nią lub pobieranie z niej dochodów czy pożytków. Zasiedzenie może być wspólne, gdy takich współposiadaczy jest kilku. Wtedy nabywają oni udziały w nieruchomości w równych częściach.

Jakie nieruchomości mogą być zasiedzone?

Wachlarz nieruchomości, o których tutaj mówimy jest bardzo szeroki. Są to nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe. Jest jednak jedna ogromna różnica. W przypadku nieruchomości lokalowej czy budynkowej zasiedzenie jest możliwe jedynie w przypadku sporządzenia do nich ksiąg wieczystych i istnienia owych w okresie biegu zasiedzenia. Gdy mówimy o nieruchomości gruntowej to sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zasiedzenie jest możliwe także gdy nie istnieje księga wieczysta. Jest jedno zastrzeżenie – nie można zasiedzieć gruntów publicznych, takich jak na przykład drogi publiczne.

Zasiedzenie udziałów współwłaścicieli

Jeden z współwłaścicieli może zasiedzieć nieruchomość w zakresie obejmującym udziały pozostałych współwłaścicieli. W takiej sprawie warto skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata, który specjalizuje się w tego typu sprawach.

Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu kwestię zasiedzenia nieruchomości. Temat jest niezwykle szeroki i bardzo zawiły. Tak jak wspominaliśmy – warto jest skorzystać z pomocy prawnika, który posiada doświadczenie i profesjonalnie wykonuje swoje obowiązki. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką. Współpracujemy na miejscu w Białymstoku oraz w sposób zdalny. Dzięki temu nie ogranicza nas geografia lub pandemia. Zapraszamy serdecznie.