Kwestie prawne w firmie – jest to temat, który zawsze wzbudza duże emocje i przysparza stresu właścicielom. Jak podejść do prawa w takiej firmie? Jakie są najczęstsze błędy popełniane w takich firmach? Zapraszamy do lektury nowego artykułu na naszym blogu, który mówi o kwestiach prawnych w przedsiębiorstwach z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Nowy wpis prosto od Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską.

Profil firmy z MŚP

Sektor MŚP jest dosyć specyficzny. Często zdarza się, że są to firmy, które nie pasują już do procedur, które mogą stosować mikroprzedsiębiorstwa, a nie posiadają jeszcze wypracowanych metod, procedur i zasobów, które mają duże firmy. Taki stan rzeczy może prowadzić do problemów i niedopowiedzeń związanych z kwestiami prawnymi w firmie.

Jak sobie poradzić z brakiem odpowiednich procedur?

Gdy firma rośnie w sposób dynamiczny to często wiele kwestii rozwiązywanych jest na bieżąco. Przez to brak gotowych procedur, opinii prawnych wydawanych indywidualnie firmie czy możliwych ścieżek rozwiązań występujących problemów. Nawet gdy istnieją dokumenty dotyczące ryzyka to często skupiają się na technologii i problemach stricte branżowych. Częstym błędem jest to, że w takich dokumentach brakuje poruszenia kwestii prawnych oraz możliwości postępowania w sytuacji wystąpienia sporu prawnego. Może prowadzić to do poważnych problemów oraz błędnych decyzji, które ciężko jest odwrócić, a czasami jest to wręcz niemożliwe. Warto więc nawiązać współpracę z doświadczonym adwokatem, który pomoże nam przygotować odpowiednią dokumentację.

Jaka dokumentacja jest potrzebna?

Niestety brak dokumentacji lub posiadanie takiej dokumentacji, która jest niezgodna z przepisami może spowodować spore problemy. Nie mamy tutaj na myśli jedynie umów handlowych, lecz takie dokumenty jak oferty, umowy zatrudnienia, regulaminy, dokumenty związane z GDPR czy polityki firmy jak na przykład polityka prywatności.

Jak działać?

Prewencja w przypadku problemów prawnych nie niezwykle ważna. Zastosowanie prewencji pozwoli na uniknięcie problemów lub zmniejszyć skutki wystąpienia owych. Wiadomym jest, że nie można przewidzieć każdej sytuacji jaką przyniesie życie lecz opracowanie zasad działania w sposób spójny pozwoli na sprawne i poprawne rozwiązanie problemów natury prawnej.

Zakres odpowiedzialności w firmie

W przypadku firmy z sektora MŚP często zdarza się, że nie ma jasnego podziału obowiązków i co za tym idzie zakresu odpowiedzialności za dane kwestie. Problemy, które mogą przez to wystąpić to na przykład nie podjęcie odpowiedniej decyzji, podjęcie sprzecznych decyzji przez parę osób w firmie i przez to wywołanie wewnętrznych sporów. Co za tym idzie – ważnym jest sporządzenie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej tych kwestii.

Nie da się ukryć, że to jedynie przykłady działań, które mogą być spowodowane nieprawidłowym działaniem firmy pod kątem prawnym. Zapraszam do kontaktu oraz podjęcia współpracy z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską. Posiadamy bogate doświadczenie w tego typu sprawach oraz do każdej z nich podchodzimy w sposób indywidualny.