W dzisiejszym artykule na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską chcielibyśmy powrócić do tematu ubezwłasnowolnienia. Czy można ubezwłasnowolnić osobę cierpiącą na osobę alkoholową? Kiedy istnieje taka możliwość? Zapraszamy serdecznie do lektury.

Na czym polega ubezwłasnowolnienie alkoholika?

Ubezwłasnowolnienie osoby cierpiącej na chorobę alkoholową najczęściej odbywa się na wniosek osób z jego rodziny. Taka procedura prowadzi do tego aby pozbawić taką osobę zdolności prawnych, takich jak zarządzanie majątkiem rodziny, możliwością sprzedaży mieszkania czy zadłużania się za pomocą pożyczek czy kredytów. Alkoholizm może być jedną z przesłanek, która może prowadzić do ubezwłasnowolnienia. Po zakończeniu procesu ubezwłasnowolnienia alkoholik traci zdolność do czynności prawnych w stopniu całkowitym lub częściowym. Jednak musimy pamiętać o tym, że samo uzależnienie (w tym przypadku od alkoholu) nie stanowi przesłanki do ubezwłasnowolnienia. Biegły powinien stwierdzić także jest to zaburzenie psychiczne. Tak jak wspomnieliśmy na początku – najczęściej wniosek o ubezwłasnowolnienie alkoholika składają członkowie jego rodziny.

Jak wygląda procedura ubezwłasnowolnienia alkoholika?

Na początku tego akapitu musimy przypomnieć, że istnieją dwa rodzaje ubezwłasnowolnieniaczęściowe oraz całkowite. Wracając do samego procesu ubezwłasnowolnienia. Na początku należy złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie do właściwego sądu okręgowego. Trzeba pamiętać, że takie pismo powinno być sporządzone odpowiednio oraz odpowiednio umotywowane. Następnie w trakcie toku postępowania powinny być przeprowadzone dowody, które pokazują, że choroba alkoholowa danej osoby ma postać zaburzenia psychicznego. Na początku jest to rozpatrywane w sądzie okręgowym, a drugą instancją jest sąd apelacyjny. Jeszcze jedna ważna rzecz – proces ubezwłasnowolnienia jest inny niż postępowanie prowadzące do skierowania alkoholika na przymusowe leczenie. Mogą one nawet toczyć się równolegle.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie alkoholika

Wniosek o ubezwłasnowolnienie alkoholika nie ma uniwersalnego wzoru. Wniosek taki jest podobny do takiego gdzie podaje się inne przyczyny niż alkoholizm. Bardzo ważne jest samo udowodnienie alkoholizmu i tego, że jest to zaburzenie psychiczne. Do takiego udowodnienia można korzystać z takich dowodów jak zeznania świadków, nagrania, dokumenty medyczne czy wyroku skazujące jeżeli takie były.

Oczywiście dobrą drogą abyśmy wiedzieli jak to wygląda w naszym przypadku jest udanie się do Kancelarii Adwokackiej, która ma w swoich szeregach profesjonalnych i doświadczonych adwokatów. W Białymstoku jest to nasza Kancelaria, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską. Zapraszamy serdecznie do kontaktu oraz nawiązania współpracy.