Czas, w którym pracownica jest w ciąży jest tym gdy znajduje się ona pod szczególną ochroną. Jakie ma ona prawa i uprawnienia? Zapraszamy serdecznie do lektury nowego artykułu na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską.

Uprawnienia osoby ciężarnej w pracy

Osoba ciężarna w pracy znajduje się pod szczególną ochroną. Regulacje, które możemy znaleźć dotyczą na przykład limitowanego czasu pracy czy zakazu wykonywania pracy uciążliwej, niebezpiecznej czy szkodliwej dla zdrowia. Bardzo ważnym elementem jest to, że pracodawca nie może wypowiedzieć czy rozwiązać umowy o pracę. Ważnym elementem jest moment zgłoszenia ciąży w pracy. Jest to decyzja każdej osoby, którą podejmuje indywidualnie. Tutaj nie określają tego przepisy. Przekazanie takiej informacji pracodawcy powoduje wejście w życie danych przywilejów. Ten moment może nastąpić od razu po potwierdzeniu lub na przykład w 12 tygodniu ciąży. Należy wtedy przedstawić pracodawcy zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciążę.

Ochrona kobiet w ciąży

Gdy spojrzymy w przepisy to znajdziemy wprost uprawnienia przysługujące osobom ciężarnym. Każde naruszenie tych roszczeń może nawet znaleźć swój koniec w sądzie.

Ważnym elementem jest to, że osoba ciężarna nie może pracować dłużej niż 8 godzin dziennie. Także przysługuje jej prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru czasu pracy.

Drugim niezwykle ważnym elementem jest to, że pracodawca nie ma możliwości rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę osobie, które jest w czasie ciąży lub urlopu macierzyńskiego. Istnieją pewne wyjątki od tego przepisu. Jednak są to takie specyficzne przypadki, że warto jest w takiej kwestii skontaktować się z adwokatem, który zweryfikuje sprawę. W sytuacji gdy osoba jest zatrudniona na czas określony lub okres próbny przekraczający jeden miesiąc. Gdy taka umowa kończyłaby się po upływie trzeciego miesiąca ciąży to umowa podlega automatycznemu przedłużeniu do dnia porodu.

Gdy osoba jest w trakcie wypowiedzenia i dowiaduje się, że jest w ciąży to wypowiedzenie traci moc.

Zakazy w pracy osoby w ciąży

Osoba ciężarna ma zakaz pracy w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych. Nawet w sytuacji gdy taka osoba zgadza się na taką pracę to pracodawca nie może się na to zgodzić.

Pracodawca ma też zakaz wysyłania osoby w ciąży na delegację i nie może ona też wykonywać pracy w ramach przerywanego systemu pracy.

Zwolnienie z pracy na czas badań lekarskich osoby ciężarnej

Gdy nie ma możliwości wykonania badań poza godzinami pracy to pracodawca ma obowiązek udzielenia zwolnienia od pracy na czas wykonywania zleconych badań lekarskich, które są związane z ciążą.

Uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe prace

Osoba w ciąży lub w czasie okresu karmienia piersią nie może wykonywać pracy, która uznawana jest za szkodliwą, niebezpieczną lub uciążliwą. Taka praca to: praca w pozycji stojącej powyżej 3 godzin dziennie, praca przy komputerze powyżej 8 godzin dziennie lub taka, w której trzeba podnosić lub przenosić rzeczy o masie powyżej 3 kilogramów. Jest to też praca w wymuszonym trybie, praca na wysokości (poza podwyższeniem posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem), praca w warunkach narażenia na drgania lub na promieniowanie jonizujące. Ostatnimi przykładami jest praca w wykopach, a także zbiornikach, kanałach lub kopalniach oraz taka, w której przewożone są ładunki na jednokołowym lub dwukołowym wózku poruszanym ręcznie.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy temat praw osób w ciąży dotyczących pracy. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką. Znajdą Państwo u nas prawników z ogromnym doświadczeniem i profesjonalnym podejściem do każdej osoby.