Powracamy do Państwa z nową porcją wiedzy prawnej. Dzisiaj jednak odejdziemy trochę od prawa cywilnego. Prawo karne bardzo często kojarzy się nam z kradzieżą. Czy zawsze kradzież jest przestępstwem? Zapraszamy do lektury najnowszego artykułu na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko.

Czy kradzież zawsze jest przestępstwem?

Kradzież nie zawsze jest uznawana jako przestępstwo. Gdy już to wchodzi wtedy w grę Kodeks Karny, a dokładnie artykuł 278. Różnice w klasyfikacji między przestępstwem, a wykroczeniem wiążą się z rozróżnieniem w następstwach oraz konsekwencjach prawnych

Kradzież jako przestępstwo

Czym jest kradzież gdy patrzymy na nią pod kątem prawnym? Kodeks karny definiuje kradzież jako przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej, energii lub karty bankomatowej. Może to być także uzyskanie bez odpowiedniej zgody cudzego programu komputerowego co ma prowadzić do osiągnięcia korzyści majątkowych. Gdy patrzymy na kradzież pod kątem Kodeksu wykroczeń to jest to przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej, której wartość nie przekracza 500 złotych. Dosyć ważną sprawą jest to, że kradzieży można dopuścić się jedynie w odniesieniu do rzeczy będącej czyjąś własnością.

Klasyfikacja kradzieży

Przedstawiliśmy podział kradzieży jako przestępstwo oraz wykroczenie. Kodeks karny podaje także klasyfikacje kradzieży jako: kradzież z włamaniem, rozbój oraz kradzież rozbójnicza.

Różnica między kradzieżą jako wykroczenie, a jako przestępstwo

Najczęściej przedstawianą różnicą między oboma rodzajami kradzieży jest wartość skradzionych rzeczy. Wykroczenie mamy do wcześniej wspomnianej kwoty 500 złotych. Gdy ta kwota jest przekraczana to w grę wchodzi kradzież jako przestępstwo.

Jaka kara grozi za kradzież?

W sytuacji gdy mówimy o kradzieży jako przestępstwo to kara jaka za to grozi to pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W sytuacji mniejszej wagi cyny jest to grzywna lub pozbawienie wolności do roku. Gdy mówimy o kradzieży jako wykroczeniu jest to kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywna.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu temat. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką. Warto postawić na doświadczenie i profesjonalizm adwokatów, z którymi będzie podejmować się współpracę. Zapraszamy do kontaktu.