W dzisiejszym artykule nasza Kancelaria w Białymstoku przedstawia rodzaje umów, na podstawie których zatrudniani są pracownicy. Zachęcamy do zapoznania się z lekturą.Rodzaje form zatrudnienia dzielimy na dwie podstawowe grupy:
– zawierane na podstawie Kodeksu Pracy (umowy o pracę)
– zawierane na podstawie Kodeksu Cywilnego (umowy cywilno-prawne)

Umowy o pracę dzielimy na rodzaje:
– na okres próbny
– na czas określony
– na czas wykonywania określonej pracy
– na czas nieokreślony

Umowy cywilno-prawne dzielimy na rodzaje:
– Umowa zlecenie
– Umowa zlecenie z podmiotem gospodarczym
– umowa o dzieło

Często słyszy się, że umowa o pracę jest dobrym rodzajem zatrudnienia. Taki pogląd ma swoje podstawy. Przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę mamy pełnię praw wynikających z Kodeksu Pracy. Prawa te to gwarancja różnego rodzaju urlopów (zdrowotnego, macierzyńskiego, wypoczynkowego), rentę w przypadku utracenia zdolności do pracy, w razie potrzeby pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji, emerytury oraz zasiłku dla bezrobotnych.

Umowy na pracę także mają różne rodzaje. Trzy z nich to umowy terminowe – umowa na okres próbny, umowa na czas określony oraz umowa na czas wykonywania określonej pracy. Ostatnią, czwartą, opcją umowy o pracę jest umowa bezterminowa – umowa na czas nieokreślony.

Różnią się one sposobem rozwiązania, czasem trwania oraz celem ich zawiązania.

Przybliżenie Umowy na okres próbny
Celem takiej umowy jest zapoznanie się przez pracodawcę z pracownikiem oraz jego kwalifikacjami. W trakcie jej trwania sprawdzana jest przydatność pracownika na dane stanowisko. Oczywiście jest to też okres, w którym pracownik sprawdza czy odpowiadają mu warunki pracy oraz atmosfera w firmie.
Umowa na okres próbny może być podpisana na maksymalnie trzy miesiące. Po upływie tego czasu nie można jej wznowić – może być ona zawarta tylko raz.
Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron (pracownik i pracodawca) lub po upływie czasu jej trwania. Umowa na okres próbny nie może być rozwiązana za jednostronnym wypowiedzeniem.

Przybliżenie Umowy na czas określony
Umowa taka jest zawarta na czas, który jest określony z góry i odpowiada pracodawcy oraz pracownikowi.
Czas trwania jest określony z góry i ustalony w zależności od ustaleń stron. Może być ona wznowiona dwukrotnie. Na mocy prawa trzecia kolejna umowa musi być na czas nieokreślony. Umowa kończy się wraz z upływem czasu, na który została zawarta. Może być także zakończona wcześniej – za porozumieniem stron.

Przybliżenie Umowy na czas wykonywania określonej pracy
Taką umowę stosujemy gdy potrzebujemy umowy terminowej lecz ciężko ustalić czas jej trwania.
Jak sama nazwa wskazuje czas trwania owej umowy jest zależny od czasu potrzebny na wykonanie pracy. Taką umowę można wznowić jedynie dwukrotnie. Wynika to z tego, że trzecia kolejna umowa staje się z mocy prawa umową na czas nieokreślony. Umowa kończy się wraz z wykonaniem pracy, na którą została zawarta. Może zostać także zakończona na mocy porozumienia stron. Tak jak umowa na okres próbny – nie może być rozwiązana za jednostronnym wypowiedzeniem.

Przybliżenie Umowy na czas nieokreślony
Jest to umowa docelowa, którą popisuje pracodawca oraz pracownik. Jej celem jest stworzenie trwałej więzi między tymi stronami.
Nie ma określonego czasu jej trwania. Jest to jedyny rodzaj umowy o pracę, która może być rozwiązana za jednostronnym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie te może złożyć pracodawca lub pracownik. Może być także zakończona na mocy porozumienia stron.

Przedstawiony artykuł jest częścią pierwszą z trzech na temat umów, które są zawierane między pracodawcą i pracownikiem. W następnych częściach przedstawimy Państwu sposoby rozwiązania umów o pracę oraz rodzaje umów cywilno-prawnych. Zapraszamy serdecznie do naszej Kancelarii znajdującej się w Białymstoku. Pomożemy Państwu w odpowiednim przygotowaniu umowy.