Czy będąc w związku małżeńskim istnieje możliwość nabycia nieruchomości przez jednego z współmałżonków? Czy w takiej sytuacji stanowi ona własność tylko tej osoby? W poniższym artykule na blogu kancelarii adwokackiej w Białymstoku odpowiemy na owe pytania. Zapraszamy do lektury nowego wpisu prosto od zespołu adwokatów prowadzonych przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko.

Właściciel darowanej nieruchomości

Na początku napiszemy nie o zakupie nieruchomości lecz o otrzymaniu owej. Darowizna najczęściej wchodzi do majątku odrębnego współmałżonka. Oznacza to, że tylko jedna osoba może nią dysponować. Jednak to darczyńca decyduje komu przekazuje nieruchomość. Może on ustalić to, że owy dar wejdzie w skład majątku wspólnego. Musi być to wskazane w akcie notarialnym. W takiej sytuacji dysponowanie (na przykład zbycie) nieruchomością musi się odbywać przez obie strony małżeństwa.

Nabycie nieruchomości przez jednego z małżonków przez dziedziczenie

W sytuacji dziedziczenia mamy podobny przypadek jak w poprzednim akapicie. Najczęściej jest to dziedziczenie na pojedynczą osobę. W późniejszym etapie może ona dokonać darowizny na rzecz współmałżonka. W takiej sytuacji może jednak pojawić się konieczność zapłacenia podatku. Można go uniknąć gdy poczekamy z tą darowizną 5 lat od końca roku kalendarzowego gdy nastąpiło nabycie spadku. Inną możliwością jest skorzystanie z ulgi mieszkaniowej. Gdy spadkodawca ma taką chęć, żeby nieruchomość weszła w skład majątku wspólnego małżonków to musi on sporządzić wcześniej testament.

Zakup nieruchomości w trakcie trwania małżeństwa

Standardowo po zawarciu małżeństwa istnieje ustawowa wspólność majątkowa. Sytuacja ma się inaczej gdy podpisano intercyzę lub jeden z współmałżonków jest ubezwłasnowolniony lub ogłosił upadłość. W sytuacji gdy zakup nieruchomości dochodzi dzięki środkom z wspólnego majątku to własność owej nieruchomości także jest wspólna. Inną sytuację mamy gdy jeden z małżonków był właścicielem działki przed małżeństwem i teraz na niej postawili dom to nie jest on tylko jego własnością. W sytuacji rozwodu może on dochodzić zwrotu połowy nakładów, które poniesione zostały z majątku wspólnego na osobisty. Gdy podpisana jest intercyza i to jeden z małżonków nabywa nieruchomość za pomocą swoich środków to jest on jego własnością.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Prawo związane z nieruchomościami jest zawiłe i gdy dochodzi do naszego spotkania z nimi dobrze jest podjąć współpracę z adwokatem, który ma doświadczenie w tego typu sprawach. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką, która cechuje się doświadczeniem i profesjonalizmem w prowadzeniu spraw osób, z którymi współpracuje. Zapraszamy do kontaktu.