Dzisiaj zapraszamy do artykułu traktującego o rozwodzie. Rozwodzie z orzekaniem o winie. Zapraszamy serdecznie do lektury bloga naszej Kancelarii z Białegostoku, która zawsze pomoże w tych ciężkich chwilach.

W trakcie rozprawy rozwodowej są ma obowiązek orzec o winie za zakończenie małżeństwa. Czy starać się udowodnić winę drugiej strony, czy jednak lepszy jest rozwód bez orzekania o winie?

Sąd ma możliwość orzeczenia, że winę za rozpad małżeństwa ponosi:
– jeden z małżonków;
– oboje małżonków;
– żadne z nich.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wiąże szereg następstw związanych z kwestią winy ustalonej w trakcie rozwodu. Przez to ogromna część małżonków angażuje się w sprawę rozwodową i stara się udowodnić winę drugiej osoby.

Kiedy można orzec o winie jednego z małżonków?

Aby uzyskać takie orzeczenie może zadziałać wiele czynników. Powodami, które są najczęściej spotykane to:
– odmowa współżycia – gdy nie jest uzasadniona chorobą lub w innej postaci może stanowić o winie
– brak wzajemnej pomocy – jest to sytuacja gdy np. współmałżonek wyjeżdża do pracy za granicę i nie przesyła środków na wspólne domostwo oraz dzieci
– agresja – nie mamy tutaj na myśli tylko agresji fizycznej, lecz także psychiczną
– groźba – może być powodem do orzeczenia o winie, gdy wzbudza zagrożenie u małżonka.
– zdrada małżeńska – częsty powód orzeczenia o winie. Jest to bardzo mocny powód orzeczenia winy danej osoby.
– alkoholizm – najczęstsza przyczyna rozwodów oraz orzekania o winie jednego z małżonków

Jakie są konsekwencje rozwodu z orzeczeniem winy?

Jedną z najważniejszych różnic między rozwodem z orzeczeniem o winie lub bez to obowiązek alimentacyjny. Gdy w czasie rozprawy rozwodowej zapadnie wyrok i zostanie orzeczona wina jednego współmałżonka to obowiązek alimentacyjny kształtuje się w ten sposób: osoba niewinna może zażądać alimentów o współmałżonka niezależnie od jego sytuacji finansowej, małżonek uznany za winnego rozpadu małżeństwa nie może żądać żadnego obowiązku alimentacyjnego.

Drugą różnicą w obowiązku alimentacyjnym w trakcie rozwodu z orzeczeniem winy jednego z współmałżonków to okres trwania owego obowiązku. Osoba, na której rzecz zostały orzeczone alimenty ma je otrzymywać dożywotnio. Jednym sposobem na zakończenia owego obowiązku alimentacyjnego to nowe małżeństwo niewinnego eksmałżonka.

Jakie trzeba mieć dowody, aby potwierdzić winę małżonka?

Aby sąd mógł orzec o winie jednego z małżonków są potrzebne niepodważalne dowody np. zdrady. Takie dowody to: zeznania (dobrze bezpośrednich) świadków, wiadomości tekstowe takie jak maile oraz SMSy, dokumenty lub nagrania. Każda sprawa jest oceniana indywidualnie przez sąd.

Zasady współżycia społecznego, a rozwód.

Z winą rozpadu małżeństwa jest związany również zakres dopuszczalności rozwodu. Rozwód nie dojdzie do skutku gdy wnioskuje o niego osoba odpowiedzialna za rozkład małżeństwa. Jedyną możliwością w takiej sytuacji to zgoda na rozwód drugiej, niewinnej, osoby. Osoba taka nie może odmówić rozwodu, gdy jej sprzeciw jest niezgodny z tzw. zasadami współżycia społecznego. Co to za zasady? To zasady moralne w relacjach między ludźmi. Przykładem takiej sytuacji to – nieuleczalna choroba jednego z współmałżonków, w której jest konieczna pomoc drugiej osoby (także materialna).

Rozwód to trudny czas w życiu. Pomoc adwokata może zmniejszyć ilość stresu związanego z tym. Zapraszamy serdecznie do naszej Kancelarii w Białymstoku, która do wszystkich spraw podchodzi z pełnym profesjonalizmem.